Damon och Iris (Sehlstedt 1861)

←  Källan
Samlade Sånger och Visor, Gammalt och Nytt. del 1
av Elias Sehlstedt

Damon och Iris
De olika knektarna  →


[ 216 ]

Damon och Iris.

(Idyll.)
Iris.

Säg för Guds skull, Damon lilla
Älskade! hur är det fatt?
Säg min engel, mår du illa,
Handen darrar kall och matt?
Ömma herde! svara, svara,
Låt mig ej förtviflad stå!

Damon.

Säkert jag förkylt mig bara,
Ty min mage kniper så.

Iris.

Att dig bota, hvarje droppa
Ur mitt hjerta vill jag ge.

Damon.

Gif mig hellre hafresoppa
Och en kopp med fläder-te.

Iris.

I mitt öga kom och blicka!
Jag dig tusen kyssar ger.

Damon.

Ack! en smörduk, bästa flicka!
Skulle lindra mig långt mer. —
[ 217 ]

 
Bäst de talte, bräkte fåren,
Och de märkte vargens svek,
Och på Damon restes håren,
Iris bara sprang och skrek.
Vargen skrämdes utur hagen,
Iris knöt sitt förkläds-band;
Damon straxt blef bra i magen,
Kysste Iris ömt på hand.