Eli Heckscher.

Eli Filip Heckscher (1879–1952) var en svensk nationalekonom och ekonomisk historiker. Professor i ekonomisk historia vid Handelshögskolan i Stockholm. Initiativtagare till Ekonomisk-historiska institutet.

På Wikipedia finns en artikel om Eli Heckscher.