Ekonomi och historia
av Eli Heckscher


[ titel ]

EKONOMI OCH HISTORIA


AV
STOCKHOLM
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

[ _ ]

STOCKHOLM
ALB. BONNIERS BOKTRYCKERI 1922

[ _ ]

TILL

Torvald Höjer

SOM MINNE AV VÄNSKAP OCH TANKEUTBYTE UNDER TJUGUFEM ÅRBetween us, by the peace of God, such truth
 can now be told;
Yea, there is strength in striking root and
 good in growing old.
We have found common things at last and
 marriage and a creed,
And I may safely write it now, and you
 may safely read.

[ innehåll ]

INNEHÅLL

Förord 9
I. Ekonomi och historia 11
II. Om orsakerna till ekonomiska olikheter 51
III. Naturahushållning 82
IV. De europeiska staternas finanser på Karl XII:s tid 98
V. Betydelsen av vår historiska brukspolitik 129
VI. Produktplakatet: Den gamla svenska sjöfartspolitikens grundlag 164
Försvar och sjöfart sid. 165. Frihetstidsmerkantilism sid. 170. Ekonomisk ställning utåt omkr. 1723 sid. 175. Inhemskt sjöfartsmonopol sid. 184. Handelsflottan 1723—24 sid. 199. Produktplakatets utfärdande 1724 sid. 204. Utländska komplikationer sid. 208. Utveckling under Frihetstiden sid. 213. Verkningar under Frihetstiden sid. 218. Kritik i samtidens litteratur sid. 241. Efter Frihetstiden sid. 245. Källor sid. 249. Bilagor sid. 251.
VII. Lärdomar av 1800-talets svenska handelspolitik 256
VIII. Jonas Alströmer och Alingsås manufakturverk 264
IX. »Alltings återställelse»: de franska assignaternas avlösning och nutidens motsvarande problem 295
Register 337