Hjalmar Lundgren, stadsbibliotekarie, författare, översättare, född 1880, avled 1953.

Verk (urval)

redigera
 • Syrinx, 1909
 • Bengt Lillie, 1910
 • Studier öfver Theophiluslegendens romanska varianter, 1913 (avhandling)
 • Kulmans: pasteller från den borgerliga empiren, 1917
 • Elegi och epigram, 1918
 • Under örnens klo: muscovitiske genrer från 1719, 1918
 • Kamé och medaljong: sonetter, 1919
 • De gula husen: idyller från Carl XV:s tid, 1922
 • Pingstpromenaden: från en resa i dansk landsort, 1923
 • I vilken bok står det? en vägledning bland gängse uppslags- och handböcker i olika ämnen, 1924
 • På baltiska färdevägar, 1931
 • Vid mitten av vägen, 1931
 • Brev från Solklinten: korta berättelser, 1932
 • På skilda stigar: essayer och skizzer, 1939
 • Promenader i Norrköpingstrakten, 1947
 • I månskenet, 1956