De gula husen
av Hjalmar Lundgren
I MÅNSKENET  →


[ titel ]

HJ. LUNDGREN

DE GULA HUSEN

IDYLLER FRÅN CARL XV:s TID
STOCKHOLM

WAHLSTRÖM & WIDSTRAND


I tvenne föregående utflykter på prosans fält har jag sökt skildra, dels barockens tidsfärg i en liten bok med titeln Under örnens klo; muscovitiske genrer från 1719, dels empirens i Kuhlmans, Pasteller från den borgerliga empiren. Föreliggande bok ville vara ett försök i samma riktning beträffande Carl XV:s tid. Tillsammans kunde de tre små böckerna innefattas under titeln Pasteller från gångna dagar.

I tider av stora omvälvningar, då många gamla märken flyttas, och man har svårt att riktigt bedöma vad som sker, emedan det härför nödvändiga avståndet fattas, uppstår helt naturligt ofta en längtan efter den jämvikt och ro, som det brusande nuet saknar. — Samma motiv, som Théophile Gautier uttryckte på följande sätt i företalet till sin mest kända diktbok:

»Sans prendre garde à l'ouragan
qui fouettait mes vitres fermées
moi, j'ai fait Émaux et Camées»

skulle också — naturligtvis utan minsta jämförelse för övrigt — kunna gälla för detta lilla opusculum.

Må man alltså i De gula husen endast söka små målningar och tidsbilder — kanske innehåller boken föga mera.

Hj. L.

MATRI

CARISSIMÆ

ET

AMANTISSIMÆ

FILIUS AUCTOR

HJ. L.


I dagens oro, där var stund
ditt hjärta ofta plågat lider,
ack, unna det en kort sekund
bland lugnare och svunna tider!PAPPERSLEVERANTÖR: LESSEBO BOLAG

ISAAC MARCUS’ BOKTRYCKERI-AKTIEB.
STOCKHOLM
1922