Johan Browallius

Johan Browallius, född 1707, avled 1755, naturvetenskapsman, teolog, biskop i Åbo.

Verk (urval) Redigera

  • Oskyldig mål-ro, eller, förnöjliga samtal om hwarjehanda lärda och nyttiga saker. Them ro-älskandom til roande på lediga stunder, 1731
  • Tankar öfwer historiæ naturalis nytta wid ungdomens upfostring och underwisning, 1737
  • Tankar öfver naturkunnigheten, och huru then bör drifvas vid en academia, 1737
  • Några rön ock anmärkningar angående roströken i Falun, 1743
  • Rön och anmärkningar angående en förgiftig rök eller ånga uti Qvekne kopper-grufvor i Norrige, 1743
  • Försök, rön ock anmärkningar angående arseniken och i synnerhet des metalliska natur, framgifne, 1744
  • Betänkande om vattuminskningen, hvaruti denna läran efter den heliga skrift, naturens lagar och förfarenheten pröfvas, samt oriktig befinnes, 1755