Kärlek, stor som oceanen

←  Som pilgrimer och gäster
Tros-Sånger
av Flera författare

Kärlek, stor som oceanen
Upp min själ, din Gud att lova  →
Femte upplagan


[ 235 ]

217

Kärlek, stor som oceanen,
Nåd och godhet lik en flod!
Jesus, för att oss förlossa,
Utgav fritt sitt dyra blod.
För hans död, den underbara,
Sjung hans pris med hjärtats fröjd!
Sången om gudomlig kärlek
Fyller hela himlens höjd.

2 Korset talar om Guds kärlek
Och om hans rättfärdighet,
Kärlek, som erbjudes alla,
Full och fri barmhärtighet.
Var och en, som den anammar,
Fadrens kyss och ynnest får,

[ 236 ]

Nåd och sanning, frid och sällhet
Från Guds hjärta ständigt går.