Användning Redigera

Den här mallen används för att lägga in rättelser i ett verk, där sådana rättelser/tryckfel finns angivna på en egen sida i verket (som regel antingen i slutet eller först i verket).

För att använda mallen lägger man in tre parametrar: Den första är ordet/uttrycket så som det är skrivet på sidan, den andra parametern är ordet/uttrycket så som det står skrivet på sidan över rättelser, och den tredje är sidnumret i djvu-filen där listan över rättelser står. Observera: Detta är sidnumret i djvu-filen, och det kan skilja sig från sidnumret som står på den aktuella sidan.

Ifall ordet »vit», enligt en lista över tryckfel på sida 94 i djvu-filen, skall vara »hvit», används följande kod:

{{korrektion|vit|hvit|94}}

Fördelen med att använda den här mallen är att den visar andra som korrekturläser, att du inte har läst fel, utan har ändrat texten med utgångspunkt i en lista över tryckfel, och vilken sida denna lista över tryckfel finns på.

Då texten du jobbar med innehåller ett skrivfel, men saknar en lista över rättelser, eller om du finner ett skrivfel som inte är medtaget i listan över skrivfel, bör du använda {{rättelse}}.