Positiv-hataren
av August Blanche


[ titel ]

Positiv-hataren Lustspel med Sang

i Fyra Akter

af

—e.

Musiken af J. N. AHLSTRÖM.
Uppförd på Nya Theatern i Stockholm, första gången d. 21 Mars 1843.STOCKHOLM.

HÖRBERGSKA BOKTRYCKERIET,
1843.

[ personer ]

Källarmästar Propp spelas af Hr Högqvist.
Marie, hans dotter " M:ll Laurent.
Löjtnant von Sparch " Hr Stjernström.
Kongl. Sekter Tévander " Hr Lindman.
Knäcksell, förste Kypare hos Propp " Hr Zetterholm.
Andra Kyparn " Hr C. Blanche.
Margaretha, piga hos densamme " Fru Isberg.
Hammarberg, husdräng hos densamme " Hr Stattlander.

Positivspelare med positiv, promenerande på Kongl. Djurgården, Källargäster, Kypargossar, Källarmästarns pigor, röster från gatan m. m.
(Händelsen är dels i Stockholm, dels på Kongl. Djurgården år 1842.)


[ 3 ]


FÖRSTA AKTEN.

Ett rum hos Källarmästar Propp. — På venstra sidan ett hord, på högra en dörr till ett sidorum och närmare fonden ett fönster.


1 SCEN.

Marie (ensam stående vid fönstret.) Ack sådan vacker morgon! Solen skiner så grannt på pappas källarskylt, de gyllene drufvorna brinna som tvenne eldkulor. Ack, att en stråle deraf förmådde bana sig väg till vissa menniskohjertan, som äro mörkare än natten och hårdare än metallen! (Sätter sig vid bordet).


2 SCEN.

MARIE. — MARGARETHA {med en matkorg på armen.)

Margaretha. Nu är jag i ordning, söta mamsell — blir det till norra- eller södra slagtarhuset vi ska gå i dag? — Herre Gud, mamsell är ju inte klädd än! [ 4 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/4 [ 5 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/5 [ 6 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/6 [ 7 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/7 [ 8 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/8 [ 9 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/9 [ 10 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/10 [ 11 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/11 [ 12 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/12 [ 13 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/13 [ 14 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/14 [ 15 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/15 [ 16 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/16 [ 17 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/17 [ 18 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/18 [ 19 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/19 [ 20 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/20 [ 21 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/21 [ 22 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/22 [ 23 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/23 [ 24 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/24 [ 25 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/25 [ 26 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/26 [ 27 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/27 [ 28 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/28 [ 29 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/29 [ 30 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/30 [ 31 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/31 [ 32 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/32 [ 33 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/33 [ 34 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/34 [ 35 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/35 [ 36 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/36 [ 37 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/37 [ 38 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/38 [ 39 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/39 [ 40 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/40 [ 41 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/41 [ 42 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/42 [ 43 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/43 [ 44 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/44 [ 45 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/45 [ 46 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/46 [ 47 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/47 [ 48 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/48 [ 49 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/49 [ 50 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/50 [ 51 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/51 [ 52 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/52 [ 53 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/53 [ 54 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/54 [ 55 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/55 [ 56 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/56 [ 57 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/57 [ 58 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/58 [ 59 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/59 [ 60 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/60 [ 61 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/61 [ 62 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/62 [ 63 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/63 [ 64 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/64 [ 65 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/65 [ 66 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/66 [ 67 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/67 [ 68 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/68 [ 69 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/69 [ 70 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/70 [ 71 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/71 [ 72 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/72 [ 73 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/73 [ 74 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/74 [ 75 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/75 [ 76 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/76 [ 77 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/77 [ 78 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/78 [ 79 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/79 [ 80 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/80 [ 81 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/81 [ 82 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/82 [ 83 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/83 [ 84 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/84 [ 85 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/85 [ 86 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/86 [ 87 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/87 [ 88 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/88 [ 89 ]Sida:Positiv-hataren1843blanche.djvu/89 [ 90 ]vänskapsplantan — vi ha båda pasion för dans och som det inte fanns någon annan dansmusik på stället, så lejde vi oss . . -


Propp (infaller skarpt). Ett positiv ja! (seende på Knäcksell som sofver på stolen med servietten qvar på hnfvudet). Den der ska dansa han! — Förr skulle jag trott att Johannis klockstapel kunde komma dängande i en quadrill — du är mig en vacker fogel, der du sitter du . . .


v. Sparch. Och för öfrigt, min bästa herr Propp, är ju herr Knäcksell så godt som sin egen källarmästare, vi ha lofvat bli hans kunder och . . .


Propp. Hvad för slag! har han sökt narra kunder ifrån mig?


v. Sparch. Narra? han och ni äro ju så godt som ett kött! — han skall ju bli er måg?


Propp. Min måg? — ja i månan! (närmar sig Knäcksell). Ja så, din gök, du söker skaffa dig kunder redan — kanske har du hållit på med det hela tiden du — — hvad har du att svara på den saken du?


Knäcksell (vrider sig oroligt på stolen i sömnen)


Propp. Du dansar efter positiver gerna du, din ljusalf — — — det är tacken för jag varit som en far för dig under hela den tid du varit hos mig — — har du uppfört dej som ett barn emot mig du?


v. Sparch. Han sofver åtminstone som ett godt barn.


[ 91 ] Knäcksell (gnolar i sömnen på samma melodi som positivet spelade).


v. Sparch. Han drömmer om positiver, han tänker inte på annat än positiver.


Propp. Är du ett positiv, du, så ska jag vefva dig jag (vill rusa på Knäcksell men hindras af Tévander och Maria).


Tévander. Nej, herr Källarmästare, skona honom för i qväll. Källarmästarns ovilja är straff nog för honom.


Propp. Kongl. Sektern har rätt — för herrns skull vill jag låta bli honom — jag står i förbindelse hos herrn, hade inte herrn kommit, hade jag kanske i detta ögonblick varit både död och begrafven — — Ja, jag vore i stånd att ge herrn Maria — bara för att straffa den der ormen som jag gömt i min egen barm.


Marie (kysser Propps hand). Ack pappa!


Tévander (trycker Propps andra hand till sitt bröst). Vid Gud, ni skall aldrig ångra denna godhet mot mig.


Propp. Se så låt bli mig och förarga mig inte bara.


v. Sparch (afsides). ”Sagan är bra” — Nu är min role utspelt.


Propp (till v. Sparch). Hvad heter herrn?


v. Sparch. Hvad jag heter? — om jag sade mitt namn, så skulle ni flatna.


[ 92 ] Propp (fixerar v. Sparch). Hvad — jag tycker — har jag inte sett herrn — var det inte herrn som på Djurgården — — heter inte herrn v. Sparch?


v. Sparch. Ganska riktigt — om förlåtelse, jag glömde tacka för sist.


Propp (kastar ögonen än på Tévander och Maria än på v. Sparch). Det var besynnerligt — hur hänger det här tillsammans — kanske är det här också en tillställning som — —


v. Sparch. Nå, om det vore det, så bör ni serskilt hålla mig räkning för det besvär jag haft att öfvertyga er om att den der guldgossen inte är så förträfflig som ni trott — (till Positivspelarn) Hör hit, karl — (tar upp plånboken) se der för dansmusiken (betalar honom) och du har dessutom en riksdaler i veckan att få af mig med vilkor att något positiv hädanefter aldrig finns på denna gata. (Positiv spelarn bockar sig och går).


Propp (afsides). En god toker i alla fall.


v. Sparch (stoppar in plånboken). Men fan ta mig får inte brölloppet gå fort — annars blir det mig ett dyrlegt kapell. (högt till Andra Kyparn) Kring med glasen. (till Tévander och Maria) Jag gratulerar er mitt herrskap. (till Propp hvars hand han fattar) Jag lyckönskar herr Källarmästarn, — en bättre måg än Tévander hade ni inte kunnat få, näst mig likväl — fattar ett glas och ger Propp ett annat) tillåt mig säga farbror — ja ja — jag tänker inte [ 93 ]låna pengar af er för det — Och nu en skål till till de förlofvades och svärfars ära!


Slutchör.

Hurra! hurra! hurra!
En skål för våra kära!
En skål till Proppens ära!
Hurra! hurra! hurra!