Tryggt vi vila på den klippan

←  Gud ett löfte gav i Eden
Tros-Sånger
av Flera författare

Tryggt vi vila på den klippan
Hur ljuvt att tänka uppå dem  →
Femte upplagan


[ 193 ]

176

Tryggt vi vila på den klippan,
Där ej fienden oss når,
Vila i det starka fäste,
Som i alla stormar står.

[ 194 ]

Kör: På den höga klippan bygga
 Vi vårt hopp, vår salighet;
 Den står fast se’n fordom timma,
 Den står fast i evighet.

2 Resa än kring klippan höga
Vågorna sitt vilda hot,
Ingenting oss där förskräcker,
Ty de tystna vid dess fot.

3 O, vad fröjd den klippan höga
Skänka kan för var minut!
O, vad frid och kraft där flödar
Från dess sköte ymnigt ut!

4 Blott uti den klippan Kristus
Liv och salighet vi ha;
Fly ock alla jordens skatter,
Han, vårt hjärtas skatt, är kvar.

5 Tanken på den klippan höga
Fyller oss med saligt hopp;
Hjärta, själ och ande lyftas
Till de sälla rymder opp.