Herre Jesus, må vi fröjdas

←  Hur ljuvt att tänka uppå dem
Tros-Sånger
av Flera författare

Herre Jesus, må vi fröjdas
Blott en dag, ett ögonblick i sänder  →
Femte upplagan


[ 196 ]

178

Herre Jesus, må vi fröjdas
I din kärlek mer och mer
Och beprisa högt den ynnest,
Som Du oss så rikt beter.
Givs det intet annat ämne
För de frälstas lov en gång,
O, må vi då ej på jorden
Sjunga någon annan sång.

2 Våra synder har Du burit,
Alla brister helar Du,
Och vi få Guds kärleks strålar
I ditt anlet’ skåda nu.
Vem är den, som vill fördöma,
När Du säger: ”Gå i frid”!
Du med nåd och kraft oss kröner
Särskilt för var särskild strid.

3 Hjälp oss utan oro vara,
Själv Du sörja vill för allt,

[ 197 ]

Du som ger vad vi behöva
Och däröver tusenfalt!
Oss skall intet, intet fattas,
Nöd och nåd ju följas så,
Att i allting och för allting
Dig vi ständigt tacka må.