Irland och irländarna

Irland och irländarna
av Johan Gustaf Richert


Professor Johan Gustaf Richerts bok om Irlands historia, samhälle och geografi publicerades av Åhlén & Åkerlunds förlag 1925.

Richert dog 1934 och texten är därför public domain. I denna elektroniska upplaga har språket bevarats som Richert skrev det. Richerts egna stavfel är markerade med (sic).

IRLAND OCH IRLÄNDARNA
av
J. GUST. RICHERT

Med 52 illustrationer
kartor, portätt och vyer

Stockholm
Åhlén & Åkerlunds förlag

Copyright 1925 by J. Gust. Richert, Stockholm

Nordiska boktryckeriet, Sthlm 1925