På Wikipedia finns en artikel om Andra Mackabeerboken.