column-count: 2; column-rule: solid 1px; column-gap: 2.5em; -moz-column-count: 2; -moz-column-rule: solid 1px; -moz-column-gap: 2.5em; -webkit-column-count: 2; -webkit-column-rule: solid 1px; -webkit-column-gap: 2.5em; margin-left:.7em; text-indent:0em


Denna mall innehåller css-kod som används på index-sidor för verket Uppslagsbok för alla. För närvarande innehåller mallen kod som ger en layout med två kolumner (vilket dock inte syns i Internet Explorer).

Typisk så används mallen på index-sidor enligt följande exempel:

  <div style="{{UFA-css}}">
    Text text text text
  </div>

där starttaggen <div ...> placeras i sidhuvudet och sluttaggen </div> i sidfoten.

Se denna sida för ett exempel.