Pris ske Dig, Herre och Konung

←  Tack, Herre Jesus Krist
Tros-Sånger
av Flera författare

Pris ske Dig, Herre och Konung
Det var den natt av högsta ve  →
Femte upplagan


[ 121 ]

112

Pris ske Dig, Herre och Konung för konungar alla!
Dig våra själar med vördnad i tron nu åkalla.
Pris ske ditt namn,
Pris för din öppnade famn!
Högt må vår lovsång nu skalla.

2 Du har i Kristus, o Gud, i din nåd oss upptagit,
Oss har med Anden och ordet så mäktigt Du dragit,
Och från vår skuld
Har Du, barmhärtig och huld,
Vita som snö oss rentvagit.

3 Fader, oss lär att av hjärtat Dig prisa och ära,
Dig genom Jesus tacknämliga lovoffer bära!

[ 122 ]

Pris ske ditt råd
Pris ske din härliga nåd,
Pris ske Dig fjärran och nära!