Sherlock Holmes äventyr – Första samlingen

←  Hela texten på en sida
Sherlock Holmes äventyr – Första samlingen
av Arthur Conan Doyle
Översättare: Ellen Ryding

Titel och innehåll
En skandal i Böhmen  →
På Wikipedia finns en artikel om Sherlock Holmes äventyr. Hela texten på en sida.


[ smutstitel ]

SHERLOCK HOLMES ÄVENTYR

FÖRSTA SAMLINGEN.


[ titel ]

Sir Arthur Conan Doyle

är född i Edinburgh 1859 och härstammar från en skotsk konstnärsfamilj. Han studerade först medicin i Edinburgh och praktiserade därefter några år som läkare, varpå han begav sig ut på vidsträckta resor. Hans håg för litterära sysselsättningar visade sig tidigt och han lämnade ofta anonyma bidrag till tidskrifter. Efter år 1890 ägnade han sig uteslutande åt litteraturen med undantag av att han tjänstgjorde som militärläkare under en del av boerkriget. Han väckte snart uppmärksamhet genom fart i framställningen och spänning i händelserna och med sin Sherlock Holmes' figur, som först uppträder i »En studie i rött» och därefter fortsätter i serien »Sherlock Holmes äventyr, vann han den stora publiken. Som diktare och historieskrivare har han även skaffat sig ett känt och berömt namn. Hans diktsamling: »Songs of action» påminner något om Kipling, och »Det stora boerkriget», i vilket han försvarar Englands politik, skaffade honom stor popularitet hos engelska folket. På grund härav blev han adlad av drottning Victoria.

SHERLOCK HOLMES ÄVENTYR

AV

A. CONAN DOYLE


FÖRSTA SAMLINGEN


ÖVERSÄTTNING FRÅN ENGELSKA ORIGINALET

AV

ELLEN RYDING


STOCKHOLM,
NORDISKA FÖRLAGET.

[ innehåll ]

BOKTRYCKERIET GUTENBERG, STOCKHOLM.
JANUARI 1911.