←  §35. Strand-ryggar.
Betänkande om vattuminskningen, hvaruti denna läran efter den heliga skrift, naturens lagar och förfarenheten pröfvas, samt oriktig befinnes.
av Johan Browallius

§36. Aspö Runstenen.
§37. Afvägningen vid Stockholms Stad.  →


[ 82 ]

§. 36. Aspö Runstenen.

IV:o Aspö Runstenen synes icke behöfva någon förklaring, så länge det tvifvelsmål [ 83 ]är oafgjordt, hvaruti dess tjenlighet at bevisa Vattuminskningen genom vår berömlige Fornidkare framledne Ass. Biörner blifvit satt[1]; hvilket jämväl af Hr. Georgi[2] blifvit anfördt, och af Herr Prof. Bring antagit.[3]


  1. Hævda-ålder p. 180.
  2. Diss. p. 30.
  3. samlig. p. 174.