Ditt lidande har nått sitt slut

←  Så är fullkomnadt, Jesu kär!
1819 års psalmbok
100. Ditt lidande har nått sitt slut
av Johan Olof Wallin
Den munn är tyst, som bad så ömt  →
Mel: På dig jag hoppas, Herre kär. På Wikipedia finns en artikel om Ditt lidande har nått sitt slut.


[ 76 ]

100.
Ditt lidande har nått sitt slut;
O Jesu! du har kämpat ut,
För oss den svåra striden.
Ej förr, än frid åt oss du vann,
Du ville njuta friden.

2. Så hvila, gode Herde! nu.
Du förr ej fristad haft,
der du Ditt hufvud luta kunnat.
Det tjäll, du ej bland menskor fann,
Dig hårda klippan unnat.

3. Du stilla graf! du sälla bo!
Min Jesus helgat har din ro.
När dödsens afton skymmer,
Som han, jag somna skall förnöjd,
Från möda och bekymmer.

4. Du tunga sömn! du långa natt!
Min Jesus målet för dig satt.
När lifsens morgon flammar,
Som han, jag träda skall med fröjd,
Utur min hvilokammar.