Öppna huvudmenyn


Uplands Nation 1800–1914
av Isidor Carlsson

Uplands Nation 1800–1914


[ titel ]

Uplands Nation
1800 — 1914

En skildring

af

Fil. Kand. Isidor Carlsson


Utgifven af Uplands nation, Upsala.

[ tom ]
WRETMANS BOKTRYCKERI

UPPSALA 1915

32704

[ tom ] Der Mensch denkt zurück in
die Vergangenheit, denn die
Vergangenheit ist die eigent-
liche Heimath seiner Seele.

Heine.


[ tom ] [ foto ]
Uplands Nation 1914.