600 år av svenskt tryck ska digi­ta­li­se­ras Redigera

Från Kungliga Bibliotekets webbplats:

Hela den svenska tryckproduktionen från 1400-talet fram till i dag ska göras digitalt tillgänglig. Det är målet med en avsiktsförklaring som undertecknas av Kungliga biblioteket och universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.

Målet är att digitalisera och tillgängliggöra det samlade svenska trycket med gemensamma insatser. Det innebär att samtliga böcker, tidningar, tidskrifter, läromedel och rapporter som getts ut i Sverige ska finnas digitalt tillgängliga.

– Forskningen och allmänheten efterfrågar allt mer digitaliserat material. Genom att våra sex bibliotek nu samverkar säkerställer vi att vi utnyttjar våra gemensamma resurser på ett effektivt sätt vilket ökar farten i digitaliseringen, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

I första fasen digitaliseras material som är katalogiserat och fritt från upphovsrätt. Parallellt ska biblioteken även arbeta för att digitalisera och tillgängliggöra upphovsrättsskyddat material och okatalogiserat äldre tryck. Arbetet kommer att genomföras i delprojekt under längre tid.

Kompetens och teknik finns redan i dag på biblioteken, men samordningen behöver ökas och nya ekonomiska resurser för massdigitalisering behöver tillföras.

Digitaliseringsarbetet ska ledas och samordnas av en styrgrupp, som ansvarar för att gemensamma strategier, standarder och rekommendationer tas fram. Styrgruppen inrättar i sin tur arbetsgrupper för olika ändamål.
kb.se 28 januari 2020

Thuresson (diskussion) 29 januari 2020 kl. 15.36 (CET)Svara[svara]

Jag hade helt missat detta - har vi någon aning om hur detta kan tänkas påverka arbetet här på wikisource? Finns någon form av samarbete/kontakt etablerad kring detta? //Hobbsansak (diskussion) 14 april 2021 kl. 23.48 (CEST)Svara[svara]
Det kan säkert bidra till större urval av äldre tryck att arbeta med, men för allt som är tryckt i fraktur (merparten av allt svenskt tryck före ca 1850) så är det fortfarande helt beroende av manuell transkription. OCR för svenskt tryck med fraktur håller i min erfarenhet så låg kvalitet att det går snabbare att transkribera manuellt än att gå in och rätta alla fel.
Det skulle vara ett jättestort framsteg för att tillgängliggöra äldre tryck om OCR-verktyg som funkar på fraktur på svenska.
Peter Isotalo 16 april 2021 kl. 12.05 (CEST)Svara[svara]

Svenska Dagbladet har idag en artikel om Litteraturbanken och där framgår det att det idag finns 3 000 verk från 1800-talet och ytterligare några tusen verk kommer att läggas ut de närmaste månaderna, Thuresson (diskussion) 17 april 2021 kl. 14.14 (CEST)Svara[svara]

Hur lägger man till ett index Redigera

Vet inte om jag använder rätt ord, första gången här på wikisource, men snubblade över den här dikten och såg att det fanns en del fel i texten Man äger ej snille för det man är galen.

Det verkar dock inte finns några inscannade bilder länkade till texten. Det finns dock inscannade bilder på b.l.a. Projekt Runeberg.

Så två frågor

 1. Är det ok att kopiera över sidor från Projekt Runeberg och ladda upp dem på Wikimedia och sen skapa ett index här på wikisources?
 2. Givet att man på något sätt får upp bilder/pdf-er på wikimedia. Hur går man till väga för att skapa ett korrekt index och länka det till en existerande text?

--Dgse87 (diskussion) 20 december 2020 kl. 23.55 (CET)Svara[svara]

Hej och välkommen till Wikisource.!
 1. De flesta inscannade sidorna på Projekt Runeberg ska vara fria att ladda ner enligt dem själva. Man får dock vara uppmärksam på att projekt runeberg har texter med olika licenser varav en del inte är fria att ladda upp på Commons. I det här fallet kan jag inte se några problem. Men eftersom PR inte tillhandahåller någon pdf- eller djvu-fil, och inte är så stora internationellt, kan man gå till dess källa om möjligt, i det här fallet Internet archive . Engelskspråkiga Wikisource har en hjälpsida för uppladdningar därifrån: en:Help:Internet Archive.
 2. När du laddat upp filen på commons skapar du en index sida med det exakta namnet på din fil. [[Index:Exempel.djvu]]. du får då upp ett formulär som är någorlunda självförklarande. Det mesta går att lägga till senare. I fältet sidor måste <pagelist /> läggas in för att indexet ska fungera. Hjälpsidor finns på Wikisource:Korrekturläsning och Wikisource:Skanna in texter.
--Thurs (diskussion) 21 december 2020 kl. 09.07 (CET)Svara[svara]
Fungerade tillslut :) IA-Uploadern timade bara ut och felrapporteringssidan för den gick inte att nå så jag laddade upp filen manuellt (förhoppningsvis korrekt :)) och nu har jag i vart fall sidor att jobba med. Tack för hjälpen!
--Dgse87 (diskussion) 21 december 2020 kl. 16.45 (CET)Svara[svara]
Bra att det fungerade trots allt. Förutom de ovannämnda sidorna finns det tips på Wikisource:Redigering.--Thurs (diskussion) 21 december 2020 kl. 16.59 (CET)Svara[svara]
Jag har skapat ett verktyg (https://pypi.org/project/runeberg/) för att enkelt ladda ner Projekt Runeberg böcker som djvu. Det var steg ett i ett påbörjat runeberg->wikisource importverktyg som inte blev färdigt (vill minnas att det är kapitelhanteringen samt hur man hanterar felaktiga taggar jag fastnat på). /Lokal Profil (diskussion) 18 januari 2021 kl. 23.49 (CET)Svara[svara]

Transkribering av <u, v, w, I, J> i äldre tryck Redigera

Tänkte att det vore bra att försöka sätta en enkel standard för hanteringen av hur följande bokstäver ska transkriberas från äldre tryck:

 • <u> och <v>: Ska det vara enbart som det är tryckt eller ska man försöka göra någon konsekvent tolkning inom själva verket? Om det
 • <w> som ersättning för dubbel-u: När det används för att ange en vokal, som o "hws" eller "sjwk", ska det skrivas så? Jag har själv tolkat om det som "huus" eller "sjuuk" med avsikt att vara lite snällare mot moderna läsare. Har själv tänkt att det jämförbart med att vi skriver "ss" istället för "ß" och att vi helt undviker svårbegripliga "ſ".
 • <I> och <J>: Ska stort I/J återges exakt som det är tryckt, som i t.ex. "Jtem" eller ska den som transkriberar försöka tolka om det som "Item"? Men då skulle man inte tolka om t.ex. "Jord" till "Iord".

Skulle vi vilja lägga upp lite kortare riktlinjer för det här?

Peter Isotalo 28 december 2020 kl. 13.08 (CET)Svara[svara]


Håller med, både om behovet av en standard och om Peters antydda linje. Vi har ju som mål att återge texten snarare än typografin, och då tycker jag det är rimligt att betrakta sättarens val av typ som – just det – en del av typografin. Dubbel-m förkortat till ett m med ett streck över är ett annat exempel, där vi väl har som praxis att skriva ut mm. Jag tycker man bör kunna utgå från vad (ok, vad man tror att) en dåtida läsare tyckte att det stod. Och då är det för mig uppenbart att I och J ska skiljas åt i transkriberingen utifrån om I-et står som vokal eller konsonant. Och att "hws" ska utläsas=transkriberas "huus".
(Men visst, varför behåller vi då gammalstafning över huvud taget? För att den ändå är läsbar, och förstås en del av charmen med gamla texter, och för att vi inte vill ta bort något ur texterna. Det skulle för övrigt ändå uppstå gränsdragningsproblem om vi försökte modernisera.)
Att transkribera frakturstilens w med w, till och med i texter där samma (svenska) ord är satt med v i antikva, stör mig för övrigt också, liksom praxis att markera antikva i en omgivande frakturstil med <tt>-taggar. Det är fult, det är tänkt för en helt annan användning i wiki-världen, det avviker från nutida typografisk praxis, och i min nuvarande browser syns det nästan inte över huvud taget som någon avvikelse. Kursivera!
-- Slager (diskussion) 28 december 2020 kl. 17.45 (CET)Svara[svara]
Skulle själv vara för att vi gick över till kursivering för antikva. Rekommendationerna för specifikt detta finns på Wikisource:Redigering#Olika_slag_av_betoningar_i_texten. Tror det är läge att se över våra tidigare lösningar, för efter rätt många års transkribering så skulle jag säga att lösningen med <tt></tt> är väldigt osmidigt. Som Slager påpekar så syns det inte utanför Wikisource, och då blir det ganska meningslöst.
Både antikva och diskussionen angående tolkning av diverse bokstäver skulle vara bra att ta upp på Wikisourcediskussion:Redigering. Jag lägger upp lite förslag på ändringar där inom kort. Haka gärna på diskussionen, ni andra!
Peter Isotalo 6 januari 2021 kl. 16.27 (CET)Svara[svara]

Neutralitet i förhållande till representerade författare Redigera

Givetvis måste Wikisource förhålla sig saklig till de författare vars verk finns representerade här. Att i Wikisources namn sprida skruvade tolkningar i beskrivningar av verk kan inte vara tillåtet. Detta med anledning av Wikisourcediskussion:Tidigare lästips. Edaen (diskussion) 10 januari 2021 kl. 08.29 (CET)Svara[svara]

Tror det är bra om du skiljer på vad som ska stå i arkivet och vad som ska visas på huvudsidan i framtiden. Vi ska såklart inte ändra på vad som varit, men kom gärna med ett förslag på hur texten ska ändras om den läggs upp på huvudsidan igen.
Peter Isotalo 10 januari 2021 kl. 15.55 (CET)Svara[svara]
Snippets från den sidan visas återkommande på förstasidan. Det var så jag såg texten i höstas. Det rör sig inte om ett signerat inlägg, vilket vore en helt annan sak. Edaen (diskussion) 10 januari 2021 kl. 16.07 (CET)Svara[svara]
Det du har försökt ändra på är Wikisource:Tidigare lästips som jag förstår som en "arkivkopia" av det som vi visat tidigare, d.v.s. en helt neutral redogörelse för vad som tidigare skett (som är enklare att komma åt än redigeringshistoriken).
Som jag förstår det så tas texten på huvudsidan från Wikisource:Veckans lästips. Om du vill fixa problemet för framtida visningar på huvudsidan så måste du föreslå ny beskrivning där. Kris i befolkningsfrågan är inlagd att återkomma vecka 44 i år, så det finns gott om tid att komma överens om en ny beskrivning.
Peter Isotalo 10 januari 2021 kl. 17.51 (CET)Svara[svara]
Ok. Tack. Edaen (diskussion) 10 januari 2021 kl. 18.05 (CET)Svara[svara]

Nybörjarfrågor? Redigera

Hej.

Jag har nyss 'funnit' Wikisource och tänker att nog kan jag väl hitta några intressanta verk som borde vara lite mer tillgängliga. Men först, en fråga om tillgängligheten:

Jag tog en slumpsida https://sv.wikisource.org/wiki/Sida:Scener_i_Nord-Amerika.djvu/61 och på 2:a raden stod det "att till och med den vurmigaste antiquarius skulle ha förtvinat att ej kunna utreda" osv. När jag sökte på Google så gick det bra; sidan har ju funnits till sedan 2010. Men raden är feltolkad; det borde vara "förtviflat". Så jag ändrade det. Det var ett par dagar sen. När jag nu söker på den rättade texten så blir det ingen träff.
Alltså frågan (#1): Ungefär hur länge brukar det ta tills sökmotorer (Google) har indexerat en sida? Dagar? Veckor? Längre?

Bio2935c (diskussion) 29 januari 2021 kl. 02.38 (CET)Svara[svara]

Hej och välkommen till Wikisource. Wikisource, ligger till skillnad, från Wikipedia rätt långt ned på prioriteringen för sökmotorer. Jag brukar räkna med att det tar minst en månad för ändringar att slå igenom på Google.--Thurs (diskussion) 29 januari 2021 kl. 10.05 (CET)Svara[svara]

Tack Thurs.
Verket som jag tänker på är om "rättegången" efter "Upproret i Jönköping" i 1855. Den har blivit skannad på Google Books https://books.google.ca/books/about/Upproret_i_J%C3%B6nk%C3%B6ping_den_25_och_26_Sep.html?id=GfROAE7fKrUC&redir_esc=y den enda plats jag har hittat, och eftersom det är Google Books så antar jag att det är ok. Jag har redan laddat ner PDF-filen och kört OCR och konverterat den till djvu. Men ...
(1) Filen har ett par extra sidor i början (om Google Books) som inte hör till själva boken. Hur/när ska jag ta bort dom? Och vad ska man göra med pärmarna och (t.ex.) tomsidorna i slutet? Hör dom till verket?
(2) Hur och var ska jag ladda upp verket till Wikisource?
-- Bio2935c (diskussion) 29 januari 2021 kl. 22.49 (CET)Svara[svara]

Djvu-filen laddar du upp på Commons. Praxis är att man tar bort de inledande google-sidorna innan uppladdningen. Det finns fria och kommersiella djvu-redigerare som klarar av detta. Ett enkelt sätt som jag ibland har använt är att, t ex i DjVu Libre, använda spara som-funktionen, vilket tillåter dig att välja vilket sidintervall som ska sparas.--Thurs (diskussion) 29 januari 2021 kl. 23.36 (CET)Svara[svara]
Vi brukar ta med pärmar och tomsidor i filen. Men de behöver ju inte korrekturläsas utan markeras bara som tomma.--Thurs (diskussion) 29 januari 2021 kl. 23.45 (CET)Svara[svara]

En till?
Nu har jag laddat upp verket, här (?bilden till höger):

 
Rättegången efter upproret i Jönköping 1855

men det är fortfarande inte klart hur jag ska fortsätta. När jag tittar på några exempel så ser jag att en del verk har bara wikitext, och andra också har länkar till bilderna (djvu filen) i vänsterspalten; ofta med helt olika rubriker/titlar. När jag tittar på Wikipedia:Redigering börjar det hela med att sidan redan finns till, och det är ju precis det (skapat sidan) som jag inte har gjort än. Alltså har jag en fil med bilder, men inte någonting som kan redigeras. Kanske borde jag också fråga om alla de här instruktionerna redan finns nånstans, men tydligen har jag inte lyckats hitta dem. Vad är det som jag ska göra näst? Bio2935c (diskussion) 1 februari 2021 kl. 02.25 (CET)Svara[svara]

Hjälpsidor finns också på Wikisource:Korrekturläsning och Wikisource:Inskanning. För att påbörja korrekturläsning av en ny volym finns instruktioner på Wikisource:Inskanning#Skapa en Index-sida på Wikisource och Wikisource:Korrekturläsning#Indexsida. Du skapar en index sida med det exakta namnet på din fil. Index:Upproret i Jönköping den 25 och 26 September 1855.djvu. Du får då upp ett formulär som är någorlunda självförklarande. Det mesta går att lägga till senare om du skulle missa något. I fältet sidor måste dock <pagelist /> läggas in för att indexet ska fungera.--Thurs (diskussion) 1 februari 2021 kl. 09.49 (CET)Svara[svara]

Några andra frågor!
1) om mallen {{tomrad}}: Enligt dokumentationen så skall den användas när en sida börjar med ett nytt stycke; och man ska sätta den på föregående sidan. Men ... går det inte lika bra att sätta den på toppen (där stycket börjar) eller att lägga till en verklig tom rad där istället? (Har inte försökt endera, men jag undrar.)
2) Hur ska man använda de där kulörta knapparna om sidans status? När jag gör en ny sida blir den "röd". Kan jag själv kolla den och sen trycka på den gula knappen? Eller borde det vara någon annan som gör det? (Alla sidor är ju inte lika komplicerade, så om det är en enkel sida så kanske det är okej att göra det själv???) Och den gröna knappen? Skall det vara en 3:e person (det står ju "av flera personer", alltså fler än 2)? eller ...
3) Just det här verket (Upproret ...): Vad tycker ni är en bra kategori för det? Bio2935c (diskussion) 6 mars 2021 kl. 02.51 (CET)Svara[svara]

1) Att istället lägga tomradsmallen överst ger en felaktig radbrytning i vissa fall. Att lägga en verklig tomrad överst eller underst är riskabelt. Mediawiki och korrekturläsningsfunktionen är under ständig utveckling så det som eventuellt fungerar idag kan vara helt buggigt imorgon och då är det bra att ändra mallen istället för att leta upp alla ställen där det blivit fel.
2) Rött är egentligen till för obehandlad OCR-text som ingen har korrekturläst. Den kan läggas in av vem som helst även en bot. Gult betyder att sidan är klar och korrekturläst. Om man lägger in OCR-texten och korrekturläser den på samma gång kan man hoppa över det steget och gulmarkera den på en gång. Om det inte finns någon OCR-text eller att den är mycket dåligt så att man måste korrigera i stora delar kan det dock vara klokt att låta den "vila" några dagar innan man korrekturläser den och gulmarkerar den. Men det finns i så fall inget krav att det måste vara någon annan som gör det. Grönt betyder att en annan användare har gått igenom sidan och justerat eventuella fel och att sidan nu ska vara färdig. Detta är hårdkodat så att ingen ska kunna validera sina egna sidor. Det är således bara två steg i processen som är obligatoriska.
3) Jag skulle lägga den i: [[Kategori:1850-talets verk]] [[Kategori:Juridik]] [[Kategori:Historiska dokument]] [[Kategori:Småland]] [[Kategori:Sveriges historia]] .
--Thurs (diskussion) 9 mars 2021 kl. 12.25 (CET)Svara[svara]

3a) och var borde kategorierna vara? Jag har börjat transkludera boken och har läggt till kategorierna på Titel-sidan https://sv.wikisource.org/wiki/Upproret_i_J%C3%B6nk%C3%B6ping. Räcker det, eller skulle de också vara på alla kapitlen, t.ex.? Kanske även någon annanstans?? Index:xxxxx.djvu sidan??
4) När jag jämför resultatet med ett annat verk ( https://sv.wikisource.org/wiki/Jane_Eyre/9 ) så ser jag att "min" titel (i den ljusgröna rutan på https://sv.wikisource.org/wiki/Upproret_i_J%C3%B6nk%C3%B6ping/26Sep1855, t.ex.) inte fungerar som en länk till 1:a sidan. Tydligen är det något som fattas, men vad?? Bio2935c (diskussion) 10 mars 2021 kl. 07.04 (CET)Svara[svara]

Kategorier behöver du bara ha i verkets titel-sida, inte undersidor. Verkets titel måste stå inom [[ och ]] på indexsidan för att det ska bli som du har tänkt. Thuresson (diskussion) 10 mars 2021 kl. 16.12 (CET)Svara[svara]
För verk med undersidor brukar vi dock skapa en speciell kategori för det verket som alla sidor inklusive titelsidan läggs in i t. ex. [[Kategori:Upproret i Jönköping]].--Thurs (diskussion) 10 mars 2021 kl. 17.23 (CET)Svara[svara]

5) Var kan man se vad som innegår i en tagg som t.ex. <pages />? Det är ju inte en standard html-tagg (med dokumentation), så den måste tillhöra Wikisource nånstans. Men var? Iden är inte att ändra nånting, men kanske kunde man lära sig något om man kunde se vad "innehållet" är! Bio2935c (diskussion) 21 mars 2021 kl. 06.44 (CET)Svara[svara]

Är inte riktigt säker på vad du letar efter. Men hur taggarna kodas finns under Wikisource:Korrekturläsning#Avancerade funktioner. Där kan du också hitta till motsvarande sida på engelska Wikisource i högermarginalen som är något utförligare. Tänk dock på att alla funktioner som finns där kanske inte är implementerade här.--Thurs (diskussion) 30 mars 2021 kl. 20.29 (CEST)Svara[svara]

6) Hur mycket är det okej att flytta till nästa sida? Visst går det bra om det är ett ord som har blivit avstavat. Men t. ex. om det är ett nytt stycke med ett par rader på botten, och så på nästa sida så är det bara en bild (hela sidan) och texten fortsätter på sidan efter bilden. Är det tillåtet att flytta de två raderna till sidan efter bilden? De två sidorna är ju då inte helt "rätta", men om man bara läser en sida så hänger nog det hela ihop lite bättre. Tillåtet? Eller inte? Bio2935c (diskussion) 5 maj 2021 kl. 02.47 (CEST)Svara[svara]

Det räcker nog med bara avstavade ord. Sidindelning är egentligen bara relevant för att kunna korrläsa och verifiera att transkriptionen stämmer överens med originalet. När sidorna sen visas i versionen avsedd för läsare så kan man visa sidor på det sätt som är tydligast i digital form.
Peter Isotalo 5 maj 2021 kl. 16.48 (CEST)Svara[svara]
Så det är din åsikt att "versionen avsedd för läsare" blir bättre om den har ett stycke som "råkar" ha en jättestor bild i mitten än om bilden ligger mellan styckena?? Om grundavsikten är att läsarens version skall bli så bra som möjligt så skulle det hela väl bli mer lättläst och begripligt om styckena hänger ihop? Ett annat exempel: om det ligger en mindre bild på en sida som också råkar bli mitt i ett stycke (tryckeriet brydde sig ju inte om styckena, de satte bilden "i mitten" oavsett var styckena var) så borde man väl 'flytta' bilden lite grann så att den ligger mellan två stycken?
Det ser förresten ut som om det inte är alls nödvändigt att foga samman orddelar som har blivit brutna vid sidans botten/topp. Se t. ex. https://sv.wikisource.org/wiki/Alices_%C3%A4ventyr_i_underlandet/Kapitel_07 och kolla hur sida 76 ser ut på https://sv.wikisource.org/wiki/Sida:Alices_%C3%A4ventyr_i_underlandet_1921.djvu/82 . Bindestrecken har blivit borttagna helt automatiskt! --Bio2935c (diskussion) 6 maj 2021 kl. 01.22 (CEST)Svara[svara]
Som Wikisource är uppbyggt är det inte alltid möjligt med ett perfekt resultat. Vi har inte ansett det nödvändigt att flytta på sådana bilder generellt. Men vill du ändå göra det är den praxis som finns att flytta bilden och inte texten. Se till exempel: Sida:Folksagor.djvu/38 och Sida:Folksagor.djvu/39.
Automagiska bindestreck vid sidbrytning infördes först 2018. Man kan fortfarande göra på det gamla sättet om man vill.--Thurs (diskussion) 6 maj 2021 kl. 12.34 (CEST)Svara[svara]
Jag har inga bestämda åsikter om hur bilder ska placeras i texter. Tänker mest att det är viktigt att inte förändra så mycket i texter att det blir svårt att kolla mot originalet. Har du en uttänkt idé om hur det bör se ut så, kör på det.
Min egen syn på Wikisource är att jag har fullt fokus på texten och bryr mig rätt lite om begränsningar som beror på det ursprungliga tryckta formatet.
Peter Isotalo 6 maj 2021 kl. 21.04 (CEST)Svara[svara]
Tack Thurs och Peter. Ja det var ju "praxis" som jag funderade på. Jag hade inte trott att det skulle vara okej att flytta en hel sida, men tydligen går det bra! --Bio2935c (diskussion) 6 maj 2021 kl. 22.07 (CEST)Svara[svara]

Wiki Loves Folklore 2021 is back! Redigera

Hjälp till att översätta till ditt språk

 

You are humbly invited to participate in the Wiki Loves Folklore 2021 an international photography contest organized on Wikimedia Commons to document folklore and intangible cultural heritage from different regions, including, folk creative activities and many more. It is held every year from the 1st till the 28th of February.

You can help in enriching the folklore documentation on Commons from your region by taking photos, audios, videos, and submitting them in this commons contest.

Please support us in translating the project page and a banner message to help us spread the word in your native language.

Kind regards,

Wiki loves Folklore International Team

MediaWiki message delivery (diskussion) 6 februari 2021 kl. 14.25 (CET)Svara[svara]

Ny mall?? Redigera

Jag tycker att det skulle vara bra om det fanns en mall som motsvarar det engelska "gap", men jag vet inte om det redan finns en (antagligen inte, eftersom den sidan inte har nån länk till svenska), eller hur man ska göra eller vad den borde heta på svenska. Kanske "mellanrum", fast det känns lite för långt. Vad tycker ni? Bra/dum/onödig/... idé? Bio2935c (diskussion) 13 februari 2021 kl. 04.19 (CET)Svara[svara]

Svenska Wikisource är tyvärr inget föredöme när det gäller dokumentation och instruktioner. För det du vill göra finns mallen {{Em}}. Thuresson (diskussion) 13 februari 2021 kl. 06.38 (CET)Svara[svara]
Mall {{em}} finns som sagt. Men den mall du egentligen behöver är nog {{Högertext}} som högerställer texten på sidan.--Thurs (diskussion) 13 februari 2021 kl. 11.26 (CET)Svara[svara]
"dokumentation och instruktioner" : Ja jag börjar fatta det. Men nu har jag hittat Kategori:Mallar i alla fall, så det hjälper.
"Högertext" : Tack! Jag hade hittat {{Ph}} förut, men den fungerar inte precis som jag ville ha det. Bio2935c (diskussion) 14 februari 2021 kl. 08.54 (CET)Svara[svara]

Proposal: Set two-letter project shortcuts as alias to project namespace globally Redigera

Hjälp till att översätta till ditt språk

Hello everyone,

I apologize for posting in English. I would like to inform everyone that I created a new global request for comment (GRFC) at Meta Wiki, which may affect your project: m:Requests for comment/Set short project namespace aliases by default globally.

In this GRFC, I propose that two-project shortcuts for project names will become a default alias for the project namespace. For instance, on all Wikipedias, WP will be an alias to the Wikipedia: namespace (and similar for other projects). Full list is available in the GRFC.

This is already the case for Wikivoyages, and many individual projects asked for this alias to be implemented. I believe this makes it easier to access the materials in the project namespace, as well as creating shortcuts like WP:NPOV, as well as helps new projects to use this feature, without having to figure out how to request site configuration changes first.

As far as I can see, Wikisource currently does not have such an alias set. This means that such an alias will be set for you, if the GRFC is accepted by the global community.

I would like to ask all community members to participate in the request for comment at Meta-Wiki, see m:Requests for comment/Set short project namespace aliases by default globally.

Please feel free to ask me if you have any questions about this proposal.

Best regards,
--Martin Urbanec (talk) 18 februari 2021 kl. 15.13 (CET)Svara[svara]

Föra in böcker om Björn Immonen i Wikisource Redigera

Hej, är detta rätt ställe för några grundläggande frågor? Författaren Henrik Immonen skulle villa överföra tre av hans verk av Björn Immonen till allmän tillgänglighet. Böckerna finns som PDF:ar med sökbar text. Vad vore bästa sättet att agera? Är Commons and Wikisource rätta ställe för dom?

Om jag förstår Wikisource instruktionerna för nya böcker rätt, så ska PDF:n laddas upp på Common, och därefter skapar man en Index-sida på Wikisource där man sedan kan redigera texten till Wikisource format. Hur vet vi om PDFn borde bearbetas på något sätt före den laddas upp på Commons?

Hur lönar det sej att göra med upphovsrätten till Commons i vårt fall? PDF:arna innehåller copyright texten "Copyright ©️ 2005 Henrik Immonen All rights reserved". Om vi laddar upp filerna, kan väl Henrik verifiera per email (med OTRS-processen) att han licensierar texterna som CC BY SA 4.0 på Commons? Förstås kan existerande copyright texten i boken vara missvisande, men han har väl rätt att licensera om boken.

Böckerna i fråga är: ISBN 952-99337-1-1, ISBN 952-99337-2-X, ISBN 952-99337-3-8

Mvh, Robertsilen (diskussion) 18 februari 2021 kl. 21.10 (CET)Svara[svara]

Vad gäller själva publiceringen på Wikisource så är det viktigaste främst att det ska röra sig om skrifter som har publicerats tidigare, alltså att texten har fixerats så att det finns en slutgiltig version. Åtminstone enligt min mening ska det inte handla om texter som författaren har publicerat genom egenutgivning, utan att det bör ha skett någon form av redaktionellt arbete oberoende av författaren på det sätt som normalt görs av bokförlag. Thuresson (diskussion) 18 februari 2021 kl. 21.40 (CET)Svara[svara]

Föreningsprotokoll? Redigera

Jag har kontakt med Scouternas arkiv och museum, som under många år sysslat med att digitalisera sitt material. Bland annat innebär det att decenniers handskrivna och maskinskrivna original till styrelse- och årsmötesprotokoll finns avskrivna i Wordfiler. Jag tycker att det här borde tillgängliggöras, dels för forskning, dels för den intresserade delen av allmänheten (som kanske inte är så stor, men som finns), i synnerhet som det låter sig göras ganska lätt när så mycket redan är digitaliserat genom avskrift. Och då har jag funderat på om Wikisource skulle kunna vara ett alternativ. Jag har inte omedelbart kunnat se att det finns något liknande material, men jag gissar att motsvarande fråga diskuterats tidigare bland användarna. Är det någon hjälpsam person som har möjlighet att ge mig lite vägledning?

Vänliga hälsningar Bokstavligt (diskussion) 10 mars 2021 kl. 15.16 (CET)Svara[svara]

Hej Användare:Bokstavligt, opublicerade dokument passar inte riktigt in på Wikisource. Huvudprincipen är att verken här ska vara publicerade förut, men inte egenpublicerade. Opublicerade historiska dokument av större allmänintresse skulle kunna tas in, förutsatt att de är fria från upphovsrätt förstås. Men då är nog kravet att det också finns ett digitalt faksimil av dokumentet. Anledningen är att läsaren ska kunna kontrollera textens riktighet på ett någorlunda enkelt sätt.--Thurs (diskussion) 17 mars 2021 kl. 11.18 (CET)Svara[svara]
Hej Thurs! Tack för svar! Det låter ju rimligt med digital faksimil. Bättre källvärde också. Bokstavligt (diskussion) 17 mars 2021 kl. 20.38 (CET)Svara[svara]


Köra bot? Redigera

Jag skulle vilja göra lite enklare körningar med bot för att korrigera formatering. Alltså att byta "ABC" mot "XYZ" i ett helt index.

Hur går jag bäst till väga?

Peter Isotalo 2 april 2021 kl. 11.30 (CEST)Svara[svara]

Det enklaste verktyget är w:WP:AutoWikiBrowser. På ditt vanliga konto kan du köra 2 redigeringar per minut. Vill du arbeta snabbare kan du skapa ett botkonto och ansöka om botflagga för den.--Thurs (diskussion) 7 april 2021 kl. 21.24 (CEST)Svara[svara]

Tidningssidor Redigera

Finns det någon bra mall/förebild för hur man transkriberar gamla tidningssidor med många spalter, fortsättning på annan sida etc? Även om det är texten/innehållet vi förmedlar och inte layouten, så är ju tidningslayout i viss mån betydelsebärande – vad är det får toppa sidan, hur mycket utrymme får artikeln innan den bryts och fortsätter någon annanstans? Är det rimligt att ta en spalt i taget på en sida i taget, eller ska texter hänga ihop? Etc. Hur gör man med blänkare? Annonser? -- Slager (diskussion) 8 april 2021 kl. 21.47 (CEST)Svara[svara]

Att korrekturläsa och transkribera dagstidningar har väl främst varit något som LA2 varit inblandad i. Viss information finns på Wikisource:Tidningar, bland annat med de särskilda utmaningar det finns med detta. Om man talar om äldre dagstidningar från cirka år 1900 så är ju läsbarheten inte särskilt bra; det vill säga liten text, många kolumner och artiklar som hoppar mellan kolumner och sidor som gör att det blir en utmaning att kunna transkribera detta med bra resultat. Thuresson (diskussion) 8 april 2021 kl. 23.33 (CEST)Svara[svara]
Vet inte om det satts någon standard, men jag skulle föreslå att försöka transkribera artiklar, kolumner och följetänger i tur och ordning som om de var kapitel i en bok. Transkriptionen har ju som syfte att förmedla texterna, inte typografi och sättning. Den läsare som vill se äldre tiders layout gör det ju enklast genom att kolla på originalet.
Peter Isotalo 8 april 2021 kl. 23.57 (CEST)Svara[svara]

Skapa sidor med befintlig OCR:ad text Redigera

Jag skulle vilja prova att köra AWB på verk som har underliggande OCR, d.v.s. att skapa sidor på ungefär det här sättet. Fast så att jag inte behöver göra det manuellt.

Jag har bara kört AWB lite grann och började först för nån vecka sen. Är det någon som kan bistå med hjälp om hur jag bär mig åt, eller hänvisning till instruktion?

Peter Isotalo 24 april 2021 kl. 13.04 (CEST)Svara[svara]

Jag är emot ett sådant arbetssätt som innebär att någon användare systematiskt skapar sidor som är icke korrekturlästa, oavsett om detta görs manuellt eller med någon annan teknik. Att lägga in korrekturlästa texter är inget problem. Thuresson (diskussion) 24 april 2021 kl. 13.24 (CEST)Svara[svara]
Det handlar om att testa att först lägga upp den text som finns och sen köra AWB med sök-och-ersätt för vanliga fel. Det återstår att se om det faktiskt funkar, men jag vill gärna prova på åtminstone ett verk i fraktur. Att göra det off-wiki skulle innebära hantering utan tillgång till någon av verktygen här, och dessutom massa manuellt arbete att separering av sidor.
Det skulle också potentiellt bidra med strukturerad rådata som kan förbättra OCR:ande av svenskt tryck med fraktur.
Peter Isotalo 24 april 2021 kl. 13.54 (CEST)Svara[svara]
Det går inte att göra med AWB. (Har inte fungerat förut i alla fall.) Du behöver en mer avancerad plattform som python för sådana skript. De som var kunniga i sådana botkörningar är dock inte aktiva här längre.--Thurs (diskussion) 24 april 2021 kl. 16.26 (CEST)Svara[svara]

Fel vid redigering Redigera

Jag försökte korrekturläsa men det blev bara så här, Special:Diff/444741. Vad hände? ----Sabelöga (diskussion) 3 maj 2021 kl. 19.12 (CEST)Svara[svara]

Jag tror bara att du av misstag råkat trycka på några av ikonerna ovanför redigeringsfönstret. Thuresson (diskussion) 3 maj 2021 kl. 19.39 (CEST)Svara[svara]
Kanske det, men vid den första redigeringen kunde jag bara redigera med VisuelEditor, nu, efter den första redigeringen kan jag redigera i wikitextläge. Väldigt konstigt tycker jag, nåväl det funkar nu iallafall. --Sabelöga (diskussion) 5 maj 2021 kl. 01.40 (CEST)Svara[svara]

Referenser över två sidor Redigera

Den här sidan: Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/190 har fyra referenser som inte listas förrän på efterföljande sida, Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/191. Jag får inte till att föregående sidas referenser listas på efterföljande. Ber om ursäkt för sjabbel.--LittleGun (diskussion) 6 maj 2021 kl. 17.48 (CEST)Svara[svara]

Det ser i princip korrekt ut om du inte menar själva fotnumreringen. Det går inte att få fram på ett enkelt sätt. Ref follow-funktionen är egentligen menat för noter som går över flera sidor så taggen tolkar det som noten börjat på föregående sida. Den här volymen använder den på ett sätt som den inte var tänkt för. Det blir rätt när sidorna transkluderas i huvudnamnrymden.--Thurs (diskussion) 6 maj 2021 kl. 18.29 (CEST)Svara[svara]

Index:xxxx/styles.css ? Redigera

När man redigerar en sida, längs ned på botten är det lista på "Mallar som används på den här sidan:". Och sist på listan är det en som heter "Index:xxxx.djvu/styles.css" (xxxx är verkets djvu filnamn). T. ex. Index:En gammal stockholmares minnen Del 2.djvu/styles.css. Jag vet inte om den har alltid varit där eller om det är något nytt. I alla fall har jag bara nyss märkt den.

Men fungerar den? Jag skapade filen (ovan) och skrev ett par rader som jag skulle tro att de borde ha någon effekt. Men ... ingenting händer. Kanske gjorde jag något fel? Är det någon som känner till hur den ska fungera? Kanske ett exempel? --Bio2935c (diskussion) 10 maj 2021 kl. 07.29 (CEST)Svara[svara]

Okej, ingen vet hur den ska fungera. Är det någon som åtminstone vet om det här är något nytt, eller har det 'alltid' varit en länk till en sådan fil i mall-listan? --Bio2935c (diskussion) 19 maj 2021 kl. 04.41 (CEST)Svara[svara]
Nej, alltid, nej. Men jag vet inte alls hur nytt det är. Sex två etc (Hej!) 19 maj 2021 kl. 09.11 (CEST)Svara[svara]
Ingen vet något om det eftersom ingen har brytt sig om att informera svenska Wikisource om det. Men det infördes tydligen 31 mars. (en:Wikisource:Scriptorium/Archives/2021-03#New_toys_in_1.36.0-37_-_work-specific_CSS_and_fixed_DjVu_paragraphs). Du kan läsa mer om det här:en:Help:Page styles. Orsaken till att ditt script inte fungerade är att css för denna funktion är begränsad av säkerhetsskäl. Du ska inte heller generellt ändra typsnitt och annat i användargränsnittet på sidan även om du skulle hitta något sätt att kringgå detta.--Thurs (diskussion) 19 maj 2021 kl. 14.50 (CEST)Svara[svara]

Klurigt siduplägg Redigera

Skulle behöva tips om hur jag ska lösa ett problem i Sundhetzens Speghel/Första delen, bok 5. Sida 224-29 är en serie uppslag med affekter som utmärker en "stadig" respektive "ostadig" på rim. I slutet, på uppslaget för sida 228-29 så slutar rimdelen på halva sidan. På verso börjar prosatext in på halva sidan och fortsätter sen på recto, också efter halva sidan.

Finns det något sätt att formatera det så att rimuppslagen visas sida vid sida men att prosan visas som övrig löpande text?

Peter Isotalo 27 maj 2021 kl. 22.39 (CEST)Svara[svara]

Jag antar att du menar på den transkluderade versionen förstås; de enskilda sidorna är ju redan rättade och rätta. Jag vet också inte om jag helt begriper vad du menar, men som jag (en nybörjare) förstår det, är det två olika problem:
1) Hur ska du få den "stadiga" och den "ostadiga" texten att visas bredvid varandra.
2) Hur du ska få den vanliga prosan i slutet (s.228/229) att se ut som ett, utan att ha vers i mitten.
Problem n:r 1 kan du kanske lösa med att använda tabeller. Det går faktiskt att lägga till en tabell med 2 spalter. T. ex.
<div class=layout2 >
{|
|<pages index="Sundhetzens.djvu" from=224 to=224 />
|<pages index="Sundhetzens.djvu" from=225 to=225 />
|-
|<pages index="Sundhetzens.djvu" from=226 to=226 />
|<pages index="Sundhetzens.djvu" from=227 to=227 />
|}
</div>
Det har jag försökt och det går bra; i princip - men inte med Sundhetzens.
Problem n:r 2 får du väl använda section till. T. ex. sätt in en section där prosan börjar, på både s.228 och 229 <section begin="prosa" /> (jag tror inte det är nödvändigt att ha någon <section end="prosa" /> i slutet på sidan (men det är möjligt att du behöver en med ett annat namn i slutet av visorna). Sedan kan du ha en linje i tabellen med <pages index="Sundhetzens.djvu" from=228 to=228 fromsection="prosa" /> och så en till för s.229.
Hur det hela kommer att se ut har jag ingen aning; har inte försökt det. Det är ju möjligt att spalterna blir för smala för att alltid innehålla precis en hel rad, och då kanske stycke n:r 8 till höger inte ligger precis bredvid stycke n:8 till vänster. Säkert finns det en hel del andra saker som kan gå fel också. Men det här är ju åtminstone en idé som du kanske vill leka med. --Bio2935c (diskussion) 29 maj 2021 kl. 07.09 (CEST)Svara[svara]
Tack för tipset. Har fått till prosan så att den visas på rätt sätt, men jag vet inte hur jag ska få till uppslagen med rim så att de hamnar sida vid sida utan att kolumnerna blir för smala.
Är det någon som kan bistå med kodformatering?
Peter Isotalo 30 maj 2021 kl. 16.47 (CEST)Svara[svara]
Är det för simpelt att helt enkelt ge kolumnerna den bredd de behöver? Jag drog till med 900px, jag tyckte det blev ok.
<div class=layout2 style="width:900px">
{|
|<pages index="Sundhetzens_Speghel-1642.djvu" from=224 to=224 />
|<pages index="Sundhetzens_Speghel-1642.djvu" from=225 to=225 />
|-
|<pages index="Sundhetzens_Speghel-1642.djvu" from=226 to=226 />
|<pages index="Sundhetzens_Speghel-1642.djvu" from=227 to=227 />
|-
|<pages index="Sundhetzens_Speghel-1642.djvu" from=228 to=228 tosection=poem />
|<pages index="Sundhetzens_Speghel-1642.djvu" from=229 to=229 tosection=upp />
|-
|colspan=2|<hr />
|}
</div>
<div class=layout2>
<pages index="Sundhetzens_Speghel-1642.djvu" from=228 to=228 fromsection="prosa" />
<pages index="Sundhetzens_Speghel-1642.djvu" from=229 to=229 fromsection="prosa" />
</div>
-- Slager (diskussion) 30 maj 2021 kl. 20.09 (CEST)Svara[svara]
Det ser ut som att anledningen att texten på hela sidan är så smal är att du använder class=layout2. Det finns en förklaring på engelska Wikisource https://en.wikisource.org/wiki/Help:Layout#Available_layouts. Antagligen fungerar det likadant på svenska Wikisource - men jag har inte testat alla. Om du istället använder t. ex. class=layout1 så blir alltihop bredare, inklusive dessa två spalter.
Också ... du har två <div> men bara en </div>. Jag skulle tro att du inte behöver den 1:a raden alls och kan lägga till layout1 i den då kvarstående div'en.
Och som Slager har påpekat, har du glömt bort verserna på toppen på s.228-29.
-- Bio2935c (diskussion) 30 maj 2021 kl. 21.51 (CEST)Svara[svara]

Fixa registret? Redigera

Har ett sista problem samma verk som jag inte vet hur jag ska hantera:

Registret blir inte snyggt. Hur göra för att få allt att raddas upp i spalter så att sidnumreringen är tydlig?

Peter Isotalo 3 juni 2021 kl. 22.53 (CEST)Svara[svara]

Ett alternativ är att göra innehållsförteckningen som en tabell som går över flera sidor, då kan man styra över att sidnummer hamnar ovanför varandra. Som detta exempel. Thuresson (diskussion) 3 juni 2021 kl. 22.59 (CEST)Svara[svara]
Tabell hela vägen, skulle jag säga, som du har gjort på en del. Lägg till "width=100%" i varje tabellstart för att få alla sidor lika. Sen gjorde jag ett alternativt förslag i nedre delen av den näst sista sidan, med hängande indrag i stället för kapitelnumren i egen cell. Smaksak. Men bestäm dig för om sidnumret ska vara topp- eller bottenjusterat, nu förekommer bägge varianterna vad jag kan se. -- Slager (diskussion) 3 juni 2021 kl. 23.52 (CEST)Svara[svara]
Jag tycker att sidnumreringen är tydlig. Precis som den ser ut på de första sidorna (66, 67, t.ex.) där du använde {{högertext}} mallen. Om du vill att numren skall raddas upp in en spalt, så är det ju bara en spalt som är viktig, och där fungerar ju högermarginalen lika bra! Sidorna med tabell ser inte bättre ut och de har istället andra problem. Som det heter på engelska: "If it's not broken, don't fix it." Alltså: ta bort tabellerna. -- Bio2935c (diskussion) 4 juni 2021 kl. 22.38 (CEST)Svara[svara]

Siffernotation Redigera

Hej! Jag skulle behöva hjälp med siffernoteringen i Index:Psalmodikon.pdf (sida 1–198). Finns det någon mall man kan använda för att skriva siffernotation eller hur gör man? Marcus.linneberg (diskussion) 22 juni 2021 kl. 18.59 (CEST)Svara[svara]

Jag prövade att använda mallen {{division}}, som ser ut att funka hyfsat; se Sida:Psalmodikon.pdf/26. Men man borde kanske hellre göra en ny mall som inte förändrar textstorleken. Kan titta på det. -- Slager (diskussion) 23 juni 2021 kl. 09.56 (CEST)Svara[svara]
Kul att du hittade en lösning! Det svår är sen en sådan här sida Sida:Psalmodikon.pdf/37. Marcus.linneberg (diskussion) 23 juni 2021 kl. 14.35 (CEST)Svara[svara]
Jo jag har sett den där sidan. Det går säkert att lösa med en komplicerad tabell, men frågan är om man inte skulle överväga att ta med den sidan som faksimil i stället – det är väl ingen poäng med att göra en sådan sida sökbar? Ja kanske för texten, då, men då kunde man lägga den även separat under faksimilen.
Men vill du hellre ha en helt transkriberad version kan jag nog åstadkomma en. -- Slager (diskussion) 24 juni 2021 kl. 21.19 (CEST)Svara[svara]
PS. Så länge det gäller enstaka noteringar bör man kunna använda vanlig understrykning <u>..</u> respektive mallen Överstreck. -- Slager (diskussion) 24 juni 2021 kl. 21.26 (CEST)Svara[svara]

Wikisource Satisfaction Survey 2021 Redigera

  Hej!

Apologies for writing in English. Hjälp till att översätta till ditt språk

In the past year, there has been a lot of changes to Wikisource features and tools. This was done by the Community Tech team at the Wikimedia Foundation, grantees funded by the Foundation or through projects like Google Summer of Code. We would like to understand what you feel about the changes. Tell us what you think about such tools as the Wikisource Pagelist Widget or the new Ebook Export tool.

Take the survey in English, French, Spanish, Polish, Hindi or Punjabi. The deadline is 25th July 2021.

This survey will be conducted via a third-party service, which may subject it to additional terms. For more information on privacy and data-handling, see the survey privacy statement (English, Spanish, French, Polish, Hindi and Punjabi).

If you prefer to send your answers via email, copy the text of the survey and send to sgill@wikimedia.org.

If you have any questions or feedback about the survey, write to me at sgill@wikimedia.org.

Tack! SGill (WMF) 17 juli 2021 kl. 00.30 (CEST)Svara[svara]

Universal Code of Conduct - Enforcement draft guidelines review Redigera

Hello all,
The Universal Code of Conduct Phase 2 drafting committee would like comments about the enforcement draft guidelines for the Universal Code of Conduct (UCoC). This review period is planned to begin 17 August 2021.

Community and staff members collaborated to develop these draft guidelines based on consultations, discussions, and research. These guidelines are not final but you can help move the progress forward. Provide comments about these guidelines by 17 October 2021. The committee will be revising the guidelines based upon community input.

Everyone may share comments in a number of places. Facilitators welcome comments in any language on the draft review talk page or by email. Comments can also be shared on talk pages of translations, at local discussions, or during round-table discussions and conversation hours.

There are planned live discussions about the UCoC enforcement draft guidelines:

The facilitation team supporting this review period hopes to reach a large number of communities. Having a shared understanding is important. If you do not see a conversation happening in your community, please organize a discussion. Facilitators can assist you in setting up the conversations.

Discussions will be summarized and presented to the drafting committee every two weeks. The summaries will be published here.

Please let me know if you have any questions about the draft, the community consultation or the UCoC.
Many thanks! Mervat (WMF) (overleg) 18 aug 2021 15:53 (CEST)

Förslag på ny finess/gadget Redigera

(@Användare:Thuresson) Jag vill föreslå att s:en:Help:Gadget-Easy_LST läggs till på den här Wikin. Jag arbetar just nu med en bok som har många sektioner, och att behöva ändra namnet för varje två gånger kan lätt leda till fel som sedan blir svåra att hitta. Mårtensås (diskussion) 12 oktober 2021 kl. 13.22 (CEST)Svara[svara]

@Thurs har nog bättre koll på sådant. Jag tror att detta är något som läggs in via Special:Finesser eller MediaWiki:Gadgets-definition. Thuresson (diskussion) 12 oktober 2021 kl. 17.10 (CEST)Svara[svara]
Jo, det är en finess som ska läggas in i men jag har inte särskilt mycket kunskap i ämnet och jag inte heller rättighet att göra det nuförtiden. Har dock inget emot att den läggs in som en frivillig finess. Jag pingar EnDumEn som är kunnig i detta och kan i så fall få gränssnittsredigeringsrättigheter att göra detta.--Thurs (diskussion) 19 oktober 2021 kl. 21.10 (CEST)Svara[svara]

Härnösands Stifts Herdaminne Redigera

Can we upload a complete copy of Härnösands Stifts Herdaminne? The ASCII copy is available here, stored as a fragment for each parish. Please ping me when you respond. --Richard Arthur Norton (1958- ) (diskussion) 26 oktober 2021 kl. 06.09 (CEST)Svara[svara]

Celebrating 18 years of Wikisource Redigera

Hello Wikisource enthusiasts and friends of Wikisource,

I hope you are doing alright! I would like to invite you to celebrate 18 years of Wikisource.

The first birthday party is being organized on 24 November 2021 from 1:30 - 3:00 PM UTC (check your local time) where the incoming CEO of the WMF, Maryana Iskendar, will be joining us. Feel free to drop me a message on my talk page, telegram (@satdeep) or via email (sgill wikimedia.org) to add your email address to the calendar invite.

Maryana is hoping to learn more about the Wikisource community and the project at this event and it would be really nice if you can share your answers to the following questions:

 • What motivates you to contribute to Wikisource?
 • What makes the Wikisource community special?
 • What are the major challenges facing the movement going forward?
 • What are your questions to Maryana?

You can share your responses during the live event but in case the date and the time doesn't work for you, you can share your responses on the event page on Wikisource or in case you would like to remain anonymous, you can share your responses directly with me.

Also, feel free to reach out to me in case you would like to give a short presentation about your and your community's work at the beginning of the session.

We are running a poll to find the best date and time to organize the second birthday party on the weekend right after 24th November. Please share your availability on the following link by next Friday:

https://framadate.org/zHOi5pZvhgDy6SXn

Looking forward to seeing you all soon!

Sent by MediaWiki message delivery (diskussion) 12 november 2021 kl. 10.10 (CET)Svara[svara]

on behalf of User:SGill (WMF)

Automatiskt OCR / eller inte? (+ lite till) Redigera

Jag skulle börja med ett nytt verk: Index:Gamla Stockholm 1882.djvu. När jag skall lägga till text så får jag bara en tom ruta att skriva i. Det förra verket jag arbetade på blev texten tolkad automatiskt. Med några fel förstås, men bättre än att börja med en tom sida. Är det någon som vet varför? Har jag gjort någonting nu som jag inte gjort förut? Går det att ändra det? Eller måste jag köra OCR "på sidan om" och kopiera det hit? Eller ...? --Bio2935c (diskussion) 18 november 2021 kl. 01.43 (CET)Svara[svara]

En del pdf/djvu-filer har inte ett OCR-lager inlagt i filen. Om du tar bort ".ext-wikisource-ExtractTextWidget { display: none; }" från din css-sida får du fram en funktion/knapp där du kan skapa en OCR-text direkt på sidan.--Thurs (diskussion) 18 november 2021 kl. 17.32 (CET)Svara[svara]
Okej, på Inställningar/Finesser finns det en checkbox som låter som om det skulle vara det du talar om. Så jag klickade den. Men det är också en not som säger att "finessen inte fungerar för närvarande". Och på min common.css sida tog jag också bort raden (med /* */). Nu ser jag en ny knapp som heter OCR. Men ... den gör ingenting (antagligen för att finessen inte "fungerar för närvarande"). Så jag får väl köra OCR själv - lite krångligare, men det går ju. Men (hmmm) kanske det skulle vara möjligt att lägga till OCR-lagret och ladda upp filen igen? Är det möjligt (jag har inte Adobe Acrobat)?
En annan fråga (som inte har något att göra med OCR): Det här verket har ett stort antal illustrationer (fler än 200) plus musik (redan på 1:a sidan). Hur skall man göra det här? 1) Musiken: Jag har ingen aning om det går att "tolka" noterna; eller ska de behandlas som en bild? eller ...(nå't annat)?? 2) Är det acceptabelt att inte foga in bilderna? Eller borde jag faktiskt göra det? Jag har ingenting emot bilder, men det är ju så många. Kanske en generisk "Bild"-bild med sin egen bildtext?? Det här är väl inte det första verket med många bilder; vad gjordes förut? --Bio2935c (diskussion) 18 november 2021 kl. 20.27 (CET)Svara[svara]
Jag antar att det är bilder på Stockholm och att utelämna illustrationerna skulle väl förta en stor del av charmen med detta verk. Det finns ett tillägg för att visa noter och då kan även musiken spelas upp. Mer information om hur man gör finns på mediawikiwiki:Extension:Score och för den praktiska tillämpningen kan man kika på en:Waltzing Matilda. Thuresson (diskussion) 18 november 2021 kl. 20.47 (CET)Svara[svara]
Du ska inte använda finessen! Du ska nu ha en knapp på höger sida i menyraden som heter "Transkribera text", tryck på den istället. Den fungerar för mig i alla fall.--Thurs (diskussion) 18 november 2021 kl. 23.08 (CET)Svara[svara]
Okej: 1) Jag skall infoga bilderna. 2) Musiken kan jag inte göra. Man måste lära sig en hel ny markup och förstå vad noterna betyder. Alltså - nej. Det får bli någon sorts bild, och om någon annan kan/vill ändra det sedan, så blir det ju en bättring. 3) Ja jag ser "Transkribera text" men den gör intenting heller. Det spinner lite grann och se'n står det "Ångra ..." -- men, ingen text. Fungerar den för dig på det här verket?? --Bio2935c (diskussion) 19 november 2021 kl. 07.05 (CET)Svara[svara]
ps: (om det betyder något som du förstår): knapparna för fetstil och kursiv fungerar inte för mig heller. De lägger alltid till någonting (t.ex: ''Kursiv text'' på en annan plats; vanligtvis längst upp i toppen, men ibland där jag hade varit innan jag markerade texten som jag ville påverka. Med undantag av den här sidan (Mötesplatsen) där de fungerar som de borde. :-?
Jag tror du kan ha "Syntaxmarkering" påslagen (penna i verktygsmenyn). Den fungerar inte särskilt bra med korrekturläsningstillägget. (Som många andra wikimediafunktioner som utvecklats för Wikipedia).--Thurs (diskussion) 19 november 2021 kl. 11.46 (CET)Svara[svara]
Tack! "Syntaxmarkering" var precis vad det var. Men ibland är det ju bra att ha det påslaget, så nu vet jag åtminstone när jag skall trycka på den knappen.
Sedan började jag förstås leta efter en beskrivning på vad den gör. Och hittade ... ingenting! Och det borde väl stå något om den någonstans. Men vad och precis var är inte klart för mig. T.ex. på Wikipedia:Redigering kanske? Det är 1:a redigeringslänken på Hjälpsidan. Men ... den ligger på Wikipedia, inte Wikisource, så det passar kanske inte så bra. Var tycker du att en beskrivning skulle stå? Kan du skriva den? :-) Tack!
(Det skulle ju vara bra att ha beskrivning på alla verktyg, och (fast jag har inte kollat) det här är nog inte det enda som fattas. Men ett i tag, och så småningom blir det bättre!) --Bio2935c (diskussion) 20 november 2021 kl. 08.46 (CET)Svara[svara]
Okej, det här (följande) har väl inget mer att göra med "OCR", men det handlar om samma verk åtminstone: Index:Gamla Stockholm 1882.djvu. Och jag har ett par nya frågor.
1) Jag har klippt ut bilderna (och laddat upp dem som hör till inledningen: sid. 1-27). Men de är inte alla lika "lyckliga". T. ex. på sid. 1 finns det två bilder: en med lite musik och en andra med en "Brandvakts-Sax". Musiken ser inte så dum ut (för mig / på min egen skärm), men saxen är alldeles för stor. Båda bilderna finns på Commons i 2 storlekar. Här på Wikisource-sidan ser det ut som om de visas i en 3:e storlek; kanske något som 'algorithmet' tycker passa?? Men det ser tokigt ut. Och så bildtexten. Med musik borde ju en "rad" visas som en rad. På sid. 1 lyckas det (för mig), men inte på sid. 3. Texten ser ut som om den blir lika bred som bilden, även om det finns gott om rum bredvid. Alltså frågan: Kan man göra någonting som gör att det hela ser bättre ut?? Eller inte??
2) På sid. 3 används en annan stil (fraktur) på ett par rader. Jag har återgivit det som kursivt. Är det okej, eller skulle jag göra det annorlunda?
--Bio2935c (diskussion) 23 november 2021 kl. 07.37 (CET)Svara[svara]
Miniatyr-variabeln har en konstant bredd för bilderna. Standard är 220px. För långsmala eller breda bilder brukar vi därför använda en extra variabel "stående" för att bilden inte ska bli för liten bredd/höjd , t.ex 0.25 (obs. anglosaxisk decimalpunkt). För saxen på sidan 1 kan det tex vara [[Fil:Gamla Stockholm 1882 s1 Fig1.jpg|miniatyr|höger|Fig 1. Brandvakts-Sax.<br> Ur ''Outhier’s voyage.'' 1736.|stående=0.25]]. Du kan lägga bildtexten efter fil-länken (ändra variabeln "miniatyr" till "ramlös") eller göra bilden bredare efter samma princip som brandvaktssaxbilden. Men det är nog omöjligt att få till en layout som blir bra på alla skärmar och utskrifter. Det finns ingen standard om hur fraktur i antikva ska markeras, men eftersom det numera är okej att markera antikva i fraktur som kursiv är väl motsatsen det också. --Thurs (diskussion) 23 november 2021 kl. 19.11 (CET)Svara[svara]
Tack, med din hjälp hittade jag engelska sidan https://en.wikipedia.org/wiki/Help:Pictures som förklarar en hel del. Till slut använde jag stående=0.4; och stående=1.5 för musiken som jag tycker duger. --Bio2935c (diskussion) 24 november 2021 kl. 08.11 (CET)Svara[svara]