Ringaren i Notre-Dame
av Victor Hugo
Översättare: Oscar Nachman
Författarens förord  →


[ titel ]

Victor HugoRINGAREN I NOTRE-DAME


ÖVERSÄTTNING

Oscar Nachman


Förord:

Uno FlorénBRA KLASSIKER


 1. Första kapitlet: Den stora salen, 11
 2. Andra kapitlet: Pierre Gringoire, 20
 3. Tredje kapitlet: Herr kardinalen, 27
 4. Fjärde kapitlet: Mäster Jacob Coppenole, 31
 5. Femte kapitlet: Quasimodo, 38
 6. Sjätte kapitlet: Esmeralda, 43
 1. Första kapitlet: Från Charybdis till Scylla, 45
 2. Andra kapitlet: Grèvetorget, 47
 3. Tredje kapitlet: “Besos para golpes”, 48
 4. Fjärde kapitlet: Följden av att nattetid följa efter en vacker flicka på gatorna, 55
 5. Femte kapitlet: Fortsättning på följderna, 58
 6. Sjätte kapitlet: Den krossade krukan, 60
 7. Sjunde kapitlet: En bröllopsnatt, 73
 1. Första kapitlet: Notre-Dame, 81
 2. Andra kapitlet: Paris i fågelperspektiv, 83
 1. Första kapitlet: De goda själarna, 94
 2. Andra kapitlet: Claude Frollo, 97
 3. Tredje kapitlet: “Immanis pecoris custos, immanior ipse”, 101
 4. Fjärde kapitlet: Hunden och hans herre, 106
 5. Femte kapitlet: Mera om Claude Frollo, 107
 6. Sjätte kapitlet: Impopularitet, 111
 1. Första kapitlet: “Den helige Martins abbot”, 112
 2. Andra kapitlet: Denna skall döda denna, 120
 1. Första kapitlet: Opartisk blick på den forntida lagskipningen, 127
 2. Andra kapitlet: Råtthålet, 133
 3. Tredje kapitlet: Historien om en majskaka, 136
 4. Fjärde kapitlet: En tår för en droppe vatten, 151
 5. Femte kapitlet: Slut på historien om kakan, 157
 1. Första kapitlet: Faran av att anförtro sin hemlighet åt en get, 159
 2. Andra kapitlet: En präst och en filosof är inte ett och detsamma, 170
 3. Tredje kapitlet: Klockorna, 177
 4. Fjärde kapitlet: Ananke, 179
 5. Femte kapitlet: De två svartklädda männen, 189
 6. Sjätte kapitlet: Verkan av sju svordomar, uttalade i det fria, 193
 7. Sjunde kapitlet: Spökmunken, 196
 8. Åttonde kapitlet: Nyttan av fönster som vetter mot floden, 202
 1. Första kapitlet: Den till ett vissnat löv förvandlade écun, 209
 2. Andra kapitlet: Fortsättning på den till ett vissnat blad förvandlade écun, 216
 3. Tredje kapitlet: Slut på den till ett vissnat blad förvandlade écun, 220
 4. Fjärde kapitlet: “Låt hoppet fara”, 222
 5. Femte kapitlet: Modern, 231
 6. Sjätte kapitlet: Tre män med hjärtan av olika slag, 234
 1. Första kapitlet: Feber, 247
 2. Andra kapitlet: Puckelryggig, enögd och halt, 253
 3. Tredje kapitlet: Döv, 256
 4. Fjärde kapitlet: Ler och kristall, 259
 5. Femte kapitlet: Nyckeln till röda porten, 267
 6. Sjätte kapitlet: Fortsättning på nyckeln till röda porten, 268
 1. Första kapitlet: Gringoire kommer på flera goda idéer i rad på Rue des Bernardins, 272
 2. Andra kapitlet: Bli vagabond!, 279
 3. Tredje kapitlet: Leve glädjen!, 281
 4. Fjärde kapitlet: En alltför nitisk vän, 287
 5. Femte kapitlet: Den avskildhet, i vilken konung Ludvig av Frankrike läser sina böner, 301
 6. Sjätte kapitlet: Lösen, 325
 7. Sjunde kapitlet: Chateaupers till undsättning, 326
 1. Första kapitlet: Den lilla skon, 328
 2. Andra kapitlet: “La creatura bella bianca vestita” (Dante), 352
 3. Tredje kapitlet: Febus’ giftermål, 358
 4. Fjärde kapitlet: Quasimodos giftermål, 359
RINGAREN I NOTRE-DAME
Originalets titel:
Notre-Dame de Paris
Utgiven första gången 1831 i Frankrike
Utgiven av Bokförlaget Bra Böcker, Höganäs
Tryckt i Ungern 1979