Selma Lagerlöf 1909

Verk av Selma Lagerlöf (1858–1940)

På Wikipedia finns en artikel om Selma Lagerlöf.