Gösta Berlings saga
av Selma Lagerlöf


[ titel ]

SELMA LAGERLÖF


GÖSTA BERLINGS SAGA


ILLUSTRERAD AV

GEORG PAULI


TJUGOFÖRSTA UPPLAGAN

STOCKHOLM. ALBERT BONNIERS FÖRLAG

[ tryck ]

STOCKHOLM

ALB. BONNIERS BOKTRYCKERI 1919

[ innehåll ]