Avskedet på Flottsund

←  Gluntens reskassa
Avskedet på Flottsund
av Gunnar Wennerberg

ur Gluntarne
Magisterns monolog, efter Gluntens avresa från Alsike  →
På Wikipedia finns en artikel om Gluntarne.


Glunten
Farväl, magister! – Denna gången
är tyst i salen på Flottsund.
På trappan jublar icke sången
av vännerna från Odinslund.
Vid Knäppingen, där Vasaborgen
sist skönjdes mellan parkens träd,
jag tvang dem lämna mig och sorgen
och vända om. – Men du for med.
Farväl!

Magistern
Har du så bråttom, min käraste du?
Kan du ej stanna en stund till ännu?

Glunten
Bed mig ej längre! Jag får ingen ro,
förr än jag väl är förbi Löfstabro.

Magistern
Nå så i Guds namn farväl, din barbar!

Glunten
Halva mitt liv, om jag finge bli kvar!

Bägge
Ack, den som kunde få bygga och bo
där bort på stranden vid Vårdsätra! – Ptro! –
Räck mig din hand och lova, innan du (jag)
begynner färden,
att du mig skriver till, varhelst du är.
Farväl!
Gud vet, när vi härnäst få se varandra här i
världen!
Ack, våra banor skiljas åt just här.
Farväl!

Magistern
Nej håll!
Jag far väl med till Alsike.

Glunten
Hedersmagister, vad är det jag hör?
Ah, om du visste vad detta mig rör!

Bägge
Ptro! Ptro! – Se så, kör!


Gluntarne av Gunnar Wennerberg

1. I anledning av Magisterns och Gluntens första bekantskap | 2. Glunten blir Juvenal | 3. Uppsala är bäst | 4. En månskensnatt på Slottsbacken | 5. Glunten på föreläsning | 6. En solnedgång i Eklundshofsskogen | 7. Harpospelet på Schylla | 8. Huruledes månen intresserar sig för Glunten och Magistern | 9. Nattmarschen i Sankt Eriks gränd | 10. Dagen därpå | 11. Gluntens moster | 12. Magisterns misslyckade serenad | 13. Huru Gluntens svårmod, på "Äpplet", skingras av Magisterns vårfantasier | 14. Gluntens vigilans | 15. På "Flustret", en söndagseftermiddag under rötmånaden | 16. Vid brasan på Magisterns kammare efter en stor middagsbjudning | 17. Magisterns flamma | 18. Gluntens flamma | 19. En kväll på kyrkogården | 20. Mötet i Domtrappan | 21. Gluntens misstag | 22. Hemmarsch från Eklundshof med en bondspelman | 23. Anklagelsen | 24. Efter Kameral-examen | 25. Examens-sexa på Eklundshof | 26. Impromptu-balen | 27. Slottsklockan | 28. Gluntens reskassa | 29. Avskedet på Flottsund | 30. Magisterns monolog, efter Gluntens avresa från Alsike