Afhandling om svenska stafsättet

Svenska Akademiens handlingar ifrån år 1796. Första delen.
Afhandling om svenska stafsättet
av Carl Gustaf af Leopold med företal av Nils von Rosenstein

Afhandling om svenska stafsättet
Till Konungen  →
På Wikipedia finns en artikel om Afhandling om svenska stafsättet.


[ ix ]

AFHANDLING
OM
SVENSKA
STAFSÄTTET
.

[ xi ]

Innehåll:

Stormäktigste Allernådigste Konung! S. v.
S. (1).
S. 1.

     Första Stycket. Allmänna Anmärkningar.

S. 37.
S. 47.
S. 65.
S. 82.
S. 94.

     Första Stycket. Allmänna Anmärkningar.

S. 103.
S. 132.
S. 146.
S. 159. [ xii ]
S. 177.
S. 181.
S. 189.
S. 206.
S. 247.

[ xiii ]

Rättelser,

Som, till undvikande af förvillelser, böra göras innan läsningen.

Sid. 48. r. 5. står: be-gynte — läs: begyn-te.
— 84. r. 20. står: den första ljuder dubbel — läs: den första icke ljuder dubbel.
— 96. r. 10. står: Red-e-bo-gen — läs: Red-e-bog-en.
— 106. r. 23. står: Afstå — läs: af stå.
— 180. r. 3. står: Vexel (omvexla) — läs: Vexel. Omvexla.
— 195. r. 13. står: Ändelse på et och en — läs: ändelse på et.


De öfriga Rättelser, som blott angå bokstafs-fel, följa efteråt.