Svensk musikhistoria
av Tobias Norlind


[ omslag ]

Svensk musikhistoria av Tobias Norlind
Svensk musikhistoria av Tobias Norlind

[ titelsida ]


SVENSK

MUSIKHISTORIA

AV

TOBIAS NORLIND

FIL. DR. DOCENT I LITTERATUR- OCH MUSIKHISTORIA
VID LUNDS UNIVERSITET


ANDRA TILLÖKADE
OCH ILLUSTRERADE UPPLAGAN


Wahlström & Widstrand logo
Wahlström & Widstrand logoSTOCKHOLM

WAHLSTRÖM & WIDSTRAND


[ tryckning ]

PAPPERSLEVERANTÖR LESSEBO BOLAG


ISAAC MARCUS’ BOKTRYCKERI-AKTIEB.
STOCKHOLM
1918


[ Innehåll ]

INNEHÅLL.