Lefnadsteckning öfver Catherine Booth

Lefnadsteckning öfver Catherine Booth
av William Elwin Oliphant

Titel och innehåll
Förord  →


[ omslag ]
KOMMENDÖR OLIPHANT


LEFNADSTECKNING

ÖFVER

CATHERINE BOOTH

[ I ]

LEFNADSTECKNING

ÖFVER

CATHERINE BOOTH


[ II ]Angripande Kristendom, af Fru Booth, klotb. 1 kr., häftad 50 öre.

Ädelstenar skimrande i gruset } af Fru Booth, klotb. 1:25.
Föredrag
Rusdrycker och kristendom

I mörkaste England och vägen ut, af Generalen, klotb. 2:50, klotomslag 2:—.

Stötestenar på helgelsens väg, af Kommendör Oliphant, klotb. 1:25, häftad 75 öre.

Vigda vid Jerusalem, af Stabschefen, 10 öre.

10 års fälttåg, klotb. 2:—.

[ IV ]
Catherine Booth.


[ V ]

LEFNADSTECKNING

ÖFVER

CATHERINE BOOTH

FRÄLSNINGSARMÉNS MODER

AF

KOMMENDÖR

W. ELWIN OLIPHANT
ILLUSTRERADSTOCKHOLM
FRÄLSNINGSARMÉNS HÖGKVARTER
ÖSTERMALMSGATAN 24 & 26
1899


[ VI ]

STOCKHOLM
STRIDSROPETS TRYCKERI, 1899


[ VII ]

TILLEGNAD

SVERGES KVINNOR

OCH SÄRSKILDT

DE KVINLIGA OFFICERARNE

AF FRÄLSNINGSARMÉNS

SVENSKA GREN


[ XI ]
INNEHÅLL.
KAPITEL I Sid.
Barndom, ungdom och uppfostran 1
KAPITEL II
Catherine Booths omvändelse 16
KAPITEL III
Catherine Booth som maka 24
KAPITEL IV
Catherine Booth som moder 42
KAPITEL V
Catherine Booth som uppfostrare 52
KAPITEL VI
Catherine Booth som offentlig talare 73
KAPITEL VII
Catherine Booth såsom en förkämpe för kvinnans rätt att predika 99 [ XII ]
KAPITEL VIII
Catherine Booth och några af de gärningar som skapat Frälsningsarmén 115

Arméns grundläggning. — Ett historiskt penndrag. — »Hattar af alla». — Förföljelser och gatu-uppträden. — I Englands Eskilstuna. — Öfverdomarens åsikt. — Doktor Lightfooths åsikt. — En ädel kamp. — Bakom ridån. — Bref till drottningen. — Bref till mr. Gladstone. — Bönhörelse.

KAPITEL IX
Catherine Booth visande oss huru en kristen dör 132
KAPITEL X
Världen lägger en gärd af tacksamhet och kärlek på fru Booths graf 158

Hvad Generalen skref. — Doktor Parker. — Mr. Stead. — Pressens omdömen. — Utdrag ur »Methodist Times». — F. d. brottslingens sonett. — En sista blick. — Omkring kistan. — Tårar. — En högtidlig gudstjänst. — Begrafningen. — Skuldra vid skuldra. — Sorgetåget kommer. — Generalens tal vid grafven.

Appendix 188
Index 207