Italine : Lyriska skaldeförsök

Italine : Lyriska skaldeförsök
av Johannes Alfthan


[ titel ]

ITALINE.


Lyriska Skaldeförsök


af


J. —.Wiborg,
J. Cederwaller & Son,
1850.

[ imprimatur ]

Imprimatur; Herman Molander.

[ innehåll ]

Innehåll.

Pag.
Ord, egnade *** 1.
Italine 3.
Ynglingen 8.
Afskedet 10.
Natt-fantasier 13.
Hjertats sång 20.
Elfworna 22.
Lifwet 24.
Sångarmakt 26.
Min tår 28.
Utan uppehåll 29.
Kärleks-bilder 31.
Öde 48.
Mina werser 50.
Dö hos mig 51.
Flickan på stranden 54.
Kärlek 57.
Mina sånger 59.
Fårgå 61.
Sjöbilder 62.
Wid ett barns död 67.
Det friska hjertat 69.
Den bleka flickan 70.
Lätt att gråta 73.
Lidande 74.
Flickans ord 75.
Wid min systers graf 76.
På balen 78. [ innehåll ]
Äktenskaplig kärlek 81.
Min wän 83.
Frieri 84.
Försök 85.
Twå wägar 86.
Min kärlek 88.
Winter-stycken 90.
Kom till mig 94.
Ynglingens afskedssång 96.
Till min mor 99.
Hwarför gråter du? 101.
Tröst 103.
Kanske 104.
Italines slummer 106.
Jordens frieri 109.
Engelns löje 111.
Skalden 114.
Sångens lof 117.
Min tro 120.