Tom Sawyers äventyr
av Mark Twain
Översättare: Petrus Hedberg
Kap 1  →


[ titel ]

TOM SAWYERS ÄVENTYR

AV

MARK TWAIN

ÖVERSÄTTNING FRÅN DET ENGELSKA ORIGINALET

AV

PETRUS HEDBERG

I TVÅ VOLYMERSTOCKHOLM

NORDISKA FÖRLAGET