HUCKLEBERRY FINNS ÄVENTYR

AV

MARK TWAIN

ÖVERSÄTTNING FRÅN DET ENGELSKA ORIGINALET

AV

PETRUS HEDBERG

I TVÅ VOLYMER

VOL. I

STOCKHOLM

NORDISKA FÖRLAGET

Volym 174

Tryckt på träfritt papper

EHRNFRIED NYBERGS BOKTRYCKERI, STOCKHOLM

JUNI 1913

Första delen
Kapitel 1 5
Kapitel 2 9
Kapitel 3 17
Kapitel 4 22
Kapitel 5 27
Kapitel 6 33
Kapitel 7 42
Kapitel 8 50
Kapitel 9 64
Kapitel 10 69
Kapitel 11 74
Kapitel 12 83
Kapitel 13 93
Kapitel 14 99
Kapitel 15 105
Kapitel 16 113
Kapitel 17 126
Kapitel 18 138
Kapitel 19 154
Kapitel 20 166
Kapitel 21 178
Kapitel 22 188

HUCKLEBERRY FINNS ÄVENTYR

AV

MARK TWAIN

ÖVERSÄTTNING FRÅN DET ENGELSKA ORIGINALET

AV

PETRUS HEDBERG

I TVÅ VOLYMER

VOL. II

STOCKHOLM

NORDISKA FÖRLAGET

Volym 175

Tryckt på träfritt papper

EHRNFRIED NYBERGS BOKTRYCKERI, STOCKHOLM

JUNI 1913

Andra delen
Kapitel 23 195
Kapitel 24 203
Kapitel 25 212
Kapitel 26 222
Kapitel 27 233
Kapitel 28 242
Kapitel 29 256
Kapitel 30 269
Kapitel 31 274
Kapitel 32 286
Kapitel 33 294
Kapitel 34 304
Kapitel 35 312
Kapitel 36 321
Kapitel 37 328
Kapitel 38 337
Kapitel 39 346
Kapitel 40 353
Kapitel 41 361
Kapitel 42 370
Kapitel 43 381