Markens gröda
av Knut Hamsun
Översättare: Hugo Hultenberg
Kapitel 1  →


[ titel ]
KNUT HAMSUN


SAMLADE

ROMANER


BAND IX

MARKENS GRÖDA


Stockholm


SVENSKA ANDELSFÖRLAGET

[ tryck ]

ÖVERSÄTTARE
MARKENS GRÖDA  HUGO HULTENBERG


TR. A.-B. THULE, STHLM

1923