Den siste chevalieren
av Alexandre Dumas den äldre
Översättare: Oscar Nachman
Förord  →


[ titel ]

DEN SISTE CHEVALIEREN


ROMAN AV

ALEXANDRE DUMAS


ÖVERSÄTTNING FRÅN FRANSKAN AV

OSCAR NACHMAN
Förord av Fil. D:r Olof Örström


BRÖDERNA LINDSTRÖMS FÖRLAGS A.—B.

STOCKHOLM


Förord av Olof Örström, 3

Första delen

Kap 1: De enrollerade frivillige, 15
Kap 2: Den okända, 22
Kap 3: La Rue des Fosses Saint Victor, 28
Kap 4: Tidevarvets seder, 33
Kap 5: Vad slags människa medborgaren Maurice Lindey var, 39
Kap 6: I Temple, 42
Kap 7: En spelares ed, 49
Kap 8: Geneviève, 57
Kap 9: Supén, 65
Kap 10: Simon skomakare, 74
Kap 11: Biljetten, 81
Kap 12: Kärlek, 89
Kap 13: Den trettioförsta maj, 112
Kap 14 Hängivenhet, 117
Kap 15: Gudinnan Förnuft, 124
Kap 16: Den förlorade sonens återkomst, 128
Kap 17: Minörerna, 134
Kap 18: Moln, 142
Kap 19: En anmodan, 149
Kap 20: Blomsterflickan, 156
Kap 21: Den karminröda nejlikan, 161
Kap 22: Simon censorn, 167
Kap 23: Gudinnan Förnuft, 172
Kap 24: Mor och dotter, 178
Kap 25: Biljetten, 185
Kap 26: Black, 194

Andra delen

Kap 27: Sprätthöken, 203
Kap 28: Chevalier de Maison Rouge, 210
Kap 29: Patrullen, 217
Kap 30: "Nejlika och underjordisk gång", 225
Kap 31: Efterspaningar, 231
Kap 32: Eldsvådan, 237
Kap 33: Morgondagen, 247
Kap 34: Conciergeriet, 250
Kap 35: La Salle de Pas-Perdus, 258
Kap 36: Medborgaren Théodore, 266
Kap 37: Medborgaren Gracchus, 271
Kap 38: Det kungliga barnet, 276
Kap 39: Violbuketten, 283
Kap 40: Värdshuset Noaks brunn, 292
Kap 41: Krigsministerns registrator, 297
Kap 42: De två biljetterna, 302
Kap 43: Dixmers förberedelser, 306
Kap 44: Chevalier de Maison Rouges förberedelser, 311
Kap 45: Efterforskningarna, 317
Kap 46: Domen, 324
Kap 47: Präst och bödel, 330
Kap 48: Bödelskärran, 336
Kap 49: Schavotten, 341
Kap 50: Besöket i hemmet, 347
Kap 51: Lorin, 351
Kap 52: Fortsättning på föregående kapitel, 358
Kap 53: Duellen, 362
Kap 54: De dödas sal, 368
Kap 55: Varför Lorin hade gått ut, 377
Kap 56: Leve Simon!, 379Stockholm

Violas Förlags A.—B:s Tryckeri

1928